Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky (dále jen „VSP” ATIS a.s. - dále jen „ATIS”) informují a upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ATIS a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb ATIS v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník 89/2012 Sb. a Zákon č. 159 /1999 Sb. aj. ATIS si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list, apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Smluvní vztah je uzavírán v českém jazyce.


Celé znění aktuálních Všeobecných smluvních podmínek ATIS a.s ke stažení. - stáhnout.