Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů cestovní kanceláře ATIS a.s.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v cestovní kanceláři ATIS a.s. je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní data nebereme na lehkou váhu a pokud to není nutné nebo nám k tomu nedáte souhlas, Vaše data nezpracováváme. Pakliže osobní údaje zpracováváme, klademe veliký důraz na jejich bezpečnost, aktuálnost a zpracování pouze za účelem, pro který jste nám je poskytli. Ujišťujeme Vás, že s osobními daty neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonná povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou.

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je cestovní kancelář:
ATIS a.s.
Fügnerova 7, 792 01 BRUNTÁL
ICO: 25351117
DIC: CZ25351117
Zapsaná v OR KS Ostrava, odd. B, vl.1252.