Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XIII. Řešení sporů

V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VSP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení (ADR) u České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz. Zákazník může také využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude s konečnou platností řešen obecným soudem České republiky. Místní příslušnost tohoto soudu se přitom bude podle dohody účastníků smlouvy řídit v souladu s příslušným ustanovením OSŘ podle sídla CK ATIS.