Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XIII. Řešení sporů

Veškeré spory mezi účastníky smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou přes Českou Obchodní Inspekcí, www.coi.cz. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k řízení o něm příslušný odpovídající soud České republiky. Místní příslušnost tohoto soudu se přitom bude podle dohody účastníků smlouvy řídit - v souladu s příslušným ustanovením OSŘ - podle sídla CK ATIS.