Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

ATIS a.s., Fügnerova 108/7, 792 01, Bruntál, IČO 25351117, DIČ CZ25351117, zapsána v obchodním rejstříku KS Ostrava, odd. B, vložka 1252, je společnost, jejíž hlavní náplní je koncesovaná činnost CK (tour-operátorská činnost, zajišťování hmotných kulturních a sociálních potřeb zákazníků v oblasti cestovního ruchu a informatiky. Předmětem zajišťování jsou ubytovací, stravovací, průvodcovské, tlumočnické a přepravní služby, dále služby spojené s programovou náplní pobytů aj.), reklamní a propagační činnost, zprostředkování a obchodní činnost v oblasti služeb.