Cestovní kancelář ATIS a.s.

Benefitní poukazy

U cestovní kanceláře ATIS a.s. můžete svou dovolenou částečně zaplatit i benefitními poukázkami od společnosti Edenred, Sodexo a Up Česká republika s.r.o.


Podmínky použití benefitních poukazů:  • LIMIT - použití poukázek je na celou nabídku zájezdů/pobytů CK ATIS do výše 12 000 Kč na jednu smlouvu SoZ/SoSCR, maximálně však do hodnoty 50% ze základní ceny zájezdu/pobytu na jednu smlouvu. Platí výhradně na vlastní produkt ATIS vypisovaný v katalozích, tzn., že neplatí pro zájezdy a pobyty vytvářené „na míru“ dle přání zákazníka. Nelze je použít u pobytů s paušální provizí, (s fixní částkou v Kč, např. u programových pobytů, více na dotaz).

  • POUŽITÍ - poukázku je možno použít pouze na základní cenu zájezdů/pobytů (ne na příplatky a platby za doplňkové služby). Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací !

  • SLEVY (jakékoliv) jsou poskytovány pouze z hotovostního doplatku - rozdílu mezi základní cenou zájezdu a platbou v poukázkách.

  • OMEZENÍ - poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a musí být použity v době platnosti.

  • HLÁŠENÍ - platbu poukázkami je „AUTORIZOVANÝ PRODEJCE POBYTŮ ATIS“ povinen hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu/pobytu, a zároveň je nutno do smlouvy vyznačit, např. „Platba poukázkami SODEXO“ a celkovou výši uplatňovaných poukázek. Použití poukázek je možné pouze na nově zakoupené zájezdy/pobyty a nelze je uplatnit zpětně (dodatečným předložením poukázky). Nově zakoupeným zájezdem/pobytem se rozumí složení zálohy na tento zájezd/pobyt, tzn., že užití poukázky lze nárokovat pouze při rezervaci zájezdu/pobytu, nikoliv až při úhradě doplatku.

  • ÚPRAVA - poukázky musí být doručeny čisté (bez razítka). Poukázky NERAZÍTKUJTE !! Obsahuje-li poukázka již razítko jiné prodejny, kód zájezdu/pobytu a podpis, razítko „NEPLATNÉ“, nebo je-li proděravěná či jinak znehodnocena, nesmí být přijata. Nebude proplacena a tudíž ATISem k platbě přijata. Popis platných poukázek + další informace viz www.sodexo.cz nebo www.edenred.cz nebo www.upcz.cz.

  • ZASÍLÁNÍ - poukázky je nutno neprodleně, po sepsání Smlouvy o zájezdu/Smlouvy o službě cestovního ruchu, zaslat jako ceninu na adresu ATIS a.s., Fügnerova 7, 792 01 Bruntál společně s originálem smlouvy.

  • PROVIZE - za prodej je poskytována „AUTORIZOVANÉMU PRODEJCI POBYTŮ ATIS“ z hotovostního doplatku základní ceny zájezdu/pobytu (ne z příplatků a plateb za doplňkové služby)

  • STORNO - v případě storna zájezdu/pobytu nebude ve výši hodnoty uplatněných poukázek vrácena hotovost. Zákazník však může objednat jinou službu do doby platnosti původní poukázky (hodnota však může být snížena o příp. stornopoplatky).


Vzory benefitních poukazů:


Edenred

EDENRED CARD BENEFITS


Sodexo

SODEXO MULTI PASS

SODEXO FLEXI PASS

SODEXO FOKUS PASS

SODEXO DÁRKOVÝ PASS


Up Česká republika s.r.o.

UP CARD eBenefity

UP ŠEK DOVOLENÁ

UP UNIŠEK+