Cestovní kancelář ATIS a.s.

CK Atis

ATIS a.s. - Cestovní kancelářř

Rok založení a historie:

ATIS (původně Agentura Turistických a Informačních Služeb) byla založen v roce 1990 původně jako cestovní agentura na fyzickou osobu p. Václava Kovaříka. V roce 1992 se transformoval na spol s.r.o. a v roce 1996 na akciovou společnost. Mimo jednoho všichni zakladatelé dodnes ve firmě pracují. Původní idea podnikání byla velmi jednoduchá, udělat něco pro sebe a realizovat se po pádu komunistického systému. Rozhodnutí padlo pro cestovní ruch ačkoliv o něm nikdo ze zakladatelů neměl ani potuchy. Usilovnou prací, metodou slepých uliček, bez jakýchkoliv úvěrů a v podstatě na koleně s minimálními počátečními zdroji / jeden psací stroj, starší Trabant 601 / se jim podařilo vybudovat specializovanou cestovní kancelář, která rozhodně není neznámá. Z tohoto titulu je ATIS typickou selfmademenskou společností a jednou z mála, které se udržely na trhu, aniž by je zakládali bývalí kmenoví pracovníci Čedoku, CKM a dalších, tehdy významných, organizací cestovního ruchu.

Produkty a tržní orientace:

a) Pobyty s vlastní dopravou v České republice, Slovensku a Maďarsku tvoří dominantní produkt pro konečného spotřebitele. Katalogový i internetový produkt je cíleně distribuován v sezónních verzích pro každou zemi zvlášť, tj. ZIMA, LÉTO + oblíbený Wellness. Široká nabídka více než 500 pobytových míst uspokojí každého zákazníka. Pro tyto cílové skupiny má ATIS vypracovány projekty “Dovolená s dětmi” a “Dovolená pro zralý věk” a “Dovolená s vozíkem – bezbariérové pobyty pro každého”. V roce 2007 představila svůj nový typ programového retro pobytu “Rekreace ROH – dovolená v Tatrách jako tenkrát", kterého se každoročně účastní několik stovek rekreantů”. Po úspěšné 15ti leté „šňůře“ těchto pobytů v Tatrách byly retropobyty přesunuty do Malé Morávky v Jeseníkách a pokračují pod názvem „Rekreace ROH – dovolená v Jeseníkách jako tenkrát“.

Více než třicetiletá specializace na domácí cestovní ruch umožnila ATIS to, že nyní představuje jedničku pro tento segment mezi cestovními kancelářemi v České republice a je dlouhodobě považována za nejstabilnějšího partnera pro téměř 1500 cestovních kanceláří a cestovních agentur, kterou tvoří síť “Autorizovaných prodejců pobytů ATIS” v ČR a SR.
Každoroční nabídka dovolené představuje 500 tis. ks tištěných katalogů, které jsou připravovány ve vlastním DTP studiu s bohatým archivem. Katalogy jsou umísťovány na pulty smluvních prodejen na celém území republiky a současně jsou distribuovány na odborných veletrzích a prodejních výstavách cestovního ruchu. Téměř 50 tis. katalogů je pravidelně ročně zasíláno na adresy kmenových zákazníků.

b) Skupinový příjezdový produkt pro země EU (tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko). Tato oblast je tvořena tvorbou skupinového produktu pro klíčové hráče v této oblasti na německém trhu. ATIS jako agentura vyrábí více než 150 typů těchto pobytů a jejich montáží specializovaných do oblastí gastronomie, pivovarů, vinařství, poznávání, školních pobytů, dovolené pro seniory, městské turistiky a další. Ročně tak zabezpečuje ATIS pobyty pro 400 autobusových skupin z Německa, převážně v Krkonoších, Šumavě, Praze, Vysokých Tatrách aj.