Cestovní kancelář ATIS a.s.

Důležité informace a upozornění, které byste měli vědět před objednáním pobytu/zájezdu

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ, ÚHRADY POBYTU a VYSTAVENÍ UBYTOVACÍHO POUKAZU

  • pokud jste si vybrali vhodný pobyt (doporučujeme vybrat si náhradní termíny a náhradní pobyt), obraťte se na naše prodejní partnery nebo kontaktujte ATIS, nebo on-line na www.atis.cz, kde Vám bude prověřen požadovaný termín a přiděleno rezervační číslo.
  • rezervace platí zpravidla 2 dny. Během této doby je nutno potvrdit vyplněnýa podepsaný tiskopis „Smlouva o zájezdu/službě cestovního ruchu“ (dále jen SoZ/SoSCR nebo Smlouva) s uvedením rezervačního čísla. Potvrzená smlouva musí výt doručena do doby platnosti rezervace, v opačném případě rezervace automaticky bez ohlášení a náhrady propadá.
  • při sepsání Smlouvy u prodejního partnera složíte zálohu.
  • je-li pobyt objednán přímo u ATIS, bude Vám zaslána (e-mailem, poštou) výzva k zaplacení. Úhrada objednaných služeb je formou zálohy do 14 dní od vystavení výzvy na doposud objednané služby ve výši 100% ceny těchto služeb. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem je možná dělená platba (50% + 50%), nutno uvádět do objednávky. Není-li záloha uhrazena v uvedeném termínu, odstupuje ATIS a.s. od Smlouvy a pobyt bude automaticky bez oznámení a náhrady stornován. V takovém případě hradí zákazník stornopoplatky dle Všeobecných smluvních podmínek v bodě IX.
  • smluvní vztah vzniká mezi ATIS a.s. a zákazníkem až po celkové úhradě záloh. Do té doby je Smlouva považována za návrh SoZ/SoSCR. Po 100% úhradě pobytu je na adresu klienta (emailem/poštou) zaslán "voucher" – ubytovací poukaz.

DÉLKA POBYTŮ

Je stanovena u každého objektu v cenové tabulce nebo v popisu balíčku, vč. možných nástupních dní. U některých pobytů si volíte délku pobytu sami dle „minimální počet nocí“. Podrobné informace o hodině nástupu pobytu budou uvedeny na voucheru. Případný opožděný nástup musí zákazník oznámit ubytovateli včas na telefonním čísle uvedeném na voucheru. Je rovněž možné zakoupit si několik termínů (turnusů) po sobě (pokud v nabídce turnusy na sebe navazují). Jakákoliv úprava délky vypsaného pobytu je bez předběžného souhlasu CK ATIS (prostřednictvím prodejce) neplatná!


STRAVA

Rozsah a způsob podávání stravy je uveden u každého objektu v oddíle „Stravování“ nebo v popisu balíčku. Ubytovatel může změnit systém podávání stravy, zpravidla při nižší obsazenosti v mimo sezonu (nebo v den nástupu) při současném cenovém limitu. Tato změna odpovídá Smlouvě a nelze ji považovat za důvod k reklamaci. U některých pobytů obdrží zákazník při nástupu stravovací talony (tzv. záloha na stravu) v určité hodnotě. Na místě pak k úhradě stravy použije talony s příp.doplatkem „za hotové“. Není podmínkou, že hodnota předem zaplaceného talonu v CK pokrývá plně ceny jídel v jídelním lístku. Hodnota talonu musí být vyčerpána.


CENY POBYTŮ

Aktuální cenu klient zjistí u prodejce ATIS, na www.atis.cz nebo na prodejním dispečinku ATIS. Se závaznou cenou je klient seznámen před její úhradou. Ceny jsou vypočítány pro jednu osobu (není-li uvedeno jinak). Prodávány jsou však celé pokoje, tzn., že není-li např. ve 3 - lůžkovém pokoji obsazeno třetí lůžko, bude k ceně pobytu cena neobsazeného lůžka připočítána (cenu, není-li uvedena na webu, sdělí prodejní dispečink ATIS. Pozor, účtovaná hodnota neobsazeného lůžkanení identická s cenou lůžka obsazeného. Obsadí-li klient dodatečně neobsazené lůžko ve svém pokoji, musí tuto skutečnost nahlásit a rozšířit svoji Smlouvu. Rozdíl mu bude doúčtován. Je-li za neobsazené lůžko uvedena nulová cena, pak se toleruje v pokoji pouze jedno neobsazené lůžko. Pokud se neobsazené lůžko v pokoji neúčtuje, může být z pokoje odstraněno nebo poskytnut pokoj dle zaplaceného počtu lůžek. Příplatek za 1-lůžkový pokoj může být vyšší nebo totožný s cenouneobsazeného lůžka. Neobsazená přistýlka se neúčtuje (není-li uvedeno jinak) a nelze ji také na pokoji vyžadovat, resp. může být poskytnut pokoj bez možnosti poskytnutí přistýlek. Obsazení přistýlky dospělou osobou je možné až po obsazení všech pevných lůžek dospělými osobami. Přistýlky omezují prostor v pokoji a snižují komfort ubytování.


DĚTI

Ceny jsou stanoveny zvlášť pro dospělé osoby a děti (věková hranice je uvedena u nabídky). Věk dětí je omezen předložkou „do“, pak platí do dovršení uvedeného věku dítěte ke dni nástupu. Jedno (není-li uvedeno jinak) mladší dítě na lůžku s dospělým (v některých případech, je-li uvedeno, na samostatné přistýlce nebo v postýlce, jsou-li k dispozici) má pobyt bez stravy, v některých případech se stravou ZDARMA a nemá zpravidla nárok na další služby, dítě není však pojištěno. Další mladší dítě v pokoji platí dětskou cenu. Není-li v objednávce uvedeno datum narození dítěte, nelze uplatnit zvýhodnění pro děti. Dětská cena zahrnuje poloviční porci stravy. V případě zájmu je možné doplatit na místě na celou porci. Léčebné a wellness procedury nejsou určeny dětem (jsou poskytovány osobám od 18ti let). Dětská cena tedy tyto procedury neobsahuje.

DOPRAVA

Zákazník si příjezd do místa pobytu zajišťuje sám na vlastní náklady. Vzdálenosti k cílové železniční stanici, autobusové zastávce jsou uvedeny u jednotlivých objektů, popis příjezdu vč. GPS souřadnic bude uveden na „voucheru“. K některým zahraničním pobytům je možno si jízdenku přikoupit u CK (informace uvedená v nabídce). Na vyžádání Vám vyhledáme základní spojení zdarma.


POJIŠTĚNÍ

Základní pojištění je zahrnuto v ceně všech pobytů (není-li uvedeno jinak). Je realizováno společností UNIQA pojišťovna, a.s. (za předpokladu, že zákazník uvede do objednávky svoje datum narození). Základní ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění jsou uvedena ve „Všeobecných smluvních podmínkách“. Detailní pak v „Pojistných podmínkách pro cestovní pojištění“, které jsou k nahlédnutí u prodejce pobytů ATIS. Pojištění protii úpadku CK se vztahuje pouze na pobyty, které jsou zájezdem dle Zákona č.159/1999 Sb. Tyto jsou označeny značkou . K těmto zájezdům bude zákazníkovi předán doklad o pojištění. Pojištění na léčebné výlohy v SR a Evropě není součástí smlouvy, lze jej přikoupit v CK ATIS.


STORNOVACÍ PODMÍNKY

Poplatky, rozsah pojištění, reklamace a další důležitá ustanovení jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách v bodě IX., které jsou nedílnou součástí smlouvy. Podepsáním Smlouvy bere zákazník na vědomí jejich platnost, a proto doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pro některé nabídky platí odlišné storno podmínky – více informací u jednotlivých pobytů.


POPLATKY PLACENÉ NA MÍSTĚ

Mimo ubytování, přesně definované stravy a služeb se převážná většina služeb poskytovaných ubytovatelem platí hotově na místě (např. konzumace z pokojového minibaru, hovory z hotelového telefonu, internet, půjčovné, sauna, bazén, fitcentrum, parkovné, rekreační poplatek, poplatek za psa, lyžařský vlek aj., není-li uvedeno jinak). V některých případech ubytovatelé vybírají poplatek i za použití společných sprch, kuchyněk, za skutečně spotřebovanou energii, otop ap. (může se jednat i o případy, kdy pod službou zahrnutou v ceně je uvedeno ubytování v pokoji se společnou Sprchou+WC na chodbě). V některých případech ubytovatelé vybírají tzv. „kauci“, která je zákazníkovi po bezproblémovém předání pokoje po pobytu vrácena v plné výši. Výše těchto poplatků je uvedena na webu v popisu pobytu/zájezdu. Výše těchto poplatků je ovšem jen informativní (vychází z loňské sezony) a v době realizace pobytu se může lišit nebo změnit (není důvodem k reklamaci). Poplatky jsou zpravidla uvedeny v místní měně (není-li uvedeno jinak). Rekreační poplatek je uváděn na osobu/den.


PSI

Pokojové rasy jsou povoleni u pobytu označeného piktogramem "pes". Majitelé za jejich pobyt plně odpovídají. Při nástupu musí předložit potvrzení veterináře (ne starší 3 dnů), že je zvíře zdravé a platný očkovací průkaz (na vzteklinu a psinku). Pes není umístěn v kotcích a není pro něj zajištěno krmení. Nesmí se pohybovat v restauraci a v jídelně. V případě velkého psa doporučujeme jeho účast na pobytu konzultovat s ubytovatelem. Pobyt se psem je nezbytné nahlásit při objednávce pobytu. Povolen 1 pes na pokoji.


DĚTSKÁ REKREACE - ŠKOLNÍ POBYTY

Do této kategorie patří dětské tábory, školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky ap. Musí se jednat o organizovaný pobyt s pedagogickým dozorem a toto musí být zdůrazněno v objednávce pobytu.


UPOZORNĚNÍ

Požadavky uvedené ve Smlouvě (např. pokoj s balkonem, pokoje vedle sebe) CK negarantuje, vše záleží na možnostech hotelu v daném čase. Služby zdarma (není-li uveden přesný čas jejich čerpání) jsou poskytovány dle provozních hodin jednotlivých středisek ubytovacích zařízení. V případě, že zákazník služby „zdarma“ nevyčerpá, nemůže je nárokovat ve formě dodatečné slevy. Balkony nemusí být samostatné pro pokoj, může se jednat případně o společný balkon pro více pokojů.


CK NEZODPOVÍDÁ ZA (proto nemůže být důvodem k reklamaci pobytu)

  • případné uzavření památek, muzeí, koupališť, krytých bazénů (vč. omezení provozu bazénů z důvodu pravidelné údržby nebo špatného počasí), zastavení provozu skibusů, lyžařských vleků, zasněžování, uzavření provozu některých středisek ubytovacích zařízení aj., které se nemohlo v době kontrahování pobytů předvídat nebo z důvodu vládních omezení. Rovněž nezaručuje dostatečný počet např. sportovních potřeb, televizí, jiného zařízení a služeb, které ubytovatelé na místě půjčují a poskytují. Zde doporučujeme kontaktovat před příjezdem ubytovatele (telefon bude uveden na voucheru) a zapůjčení si u něj předem rezervovat.
  • V některých zařízeních může dojít u pobytů na okrajích sezony vedle případného cenového zvýhodnění rovněž i ke změně rozsahu poskytovaných služeb oproti popisu uvedeném v nabídce. Vše závisí na počtu zákazníků, kteří se pobytu účastní. Při malém počtu může dojít např. ke zrušení výběru stravy z několika menu, vč. příp. „bufetových stolů“ a přejít na stravování formou jednotného menu (není důvodem k reklamaci). Rovněž si ubytovatelé vyhrazují právo pobyt zrušit, příp. přesunout, vyskytnou-li se nenadále provozní důvody. V těchto případech zajistí ATIS náhradní pobytové místo. V mimo sezonním období může být omezen provoz některých služeb (např. venkovní bazén) nebo může dojít k souběhu s dětskými nebo kolektivními skupinami.
  • Noční život v rekreačních střediscích (restaurace, diskotéky, bary apod.) může působit hluk. Bezproblémový pobyt je proto podmíněn tolerancí, kterou si při odjezdu nezapomeňte doma.
  • Ubytovatel může odmítnout ubytovat větší počet osob, než je uvedeno na ubytovacím poukazu (voucheru). V místě pobytu není zajištěn průvodce (není-li uvedeno jinak).
  • Kouření v ubytovacích zařízení: bývá zpravidla povoleno pouze ve vyhrazeném venkovním prostoru, je-li k dispozici.


PŘEHLED A VÝZNAM POUŽÍVANÝCH POJMŮ:

POLOPENZE - je stravování v rozsahu snídaně + večeře.
PLNÁ PENZE - je stravování v rozsahu snídaně + oběd + večeře.
JEDNOTNÉ MENU - představuje podávání jednotného jídla (např. může jít i o 1-chodové jídlo).
VÝBĚR Z MENU - jedná se o výběr (např. den předem) z několika předem stanovených jídel (např. může jít i o 1-chodové jídlo). V den příjezdu je podáváno jednotné menu. V případě více chodů může být výběr pouze u hlavního jídla.
BUFET/BUFETOVÝ STŮL - tzv. švédský stůl (raut) představuje samoobslužné podávání jídla vlastním výběrem z různě bohaté nabídky (závisí na cenové kategorii pobytu), při nízké obsazenosti ubytovacího zařízení může dojít ke změně na menu.
REKREAČNÍ POPLATEK (POBYTOVÁ TAXA) - je poplatek z přechodného ubytování, který platí host, není-li uvedeno jinak, na místě pobytu ubytovateli. Převážně se vztahuje jen na osoby od 18 let (není podmínkou) a jeho orientační výše je uvedena v poznámce nebo na voucheru. Orientační cena je uvedena na osobu/den.
KAUCE - je záloha vybíraná ubytovatelem na příp. škody způsobené zákazníkem při pobytu. Po bezproblémovém pobytu se zákazníkovi vrací. Z kauce může být ubytovateli hrazena u pobytů, které nemají v ceně spotřebovanou energii a otop, cena této skutečně spotřebované energie. Na kauci, její výši a uplatňování CK zákazníka předem upozorňuje (bývá uvedeno na voucheru - ubytovacím poukazu).
PŘISTÝLKA (typ lůžka) - může být tvořena rozkládacím křeslem nebo pohovkou, lehátkem, molitanovou matrací, patrovým lůžkem, ale i válendou aj. V některých případech může jít jen o dětskou velikost (pak CK upozorňuje). Placená přistýlka je povlečena. Další upozornění viz „Ceny pobytů“.
NEOBSAZENÉ LŮŽKO - v pokoji (pevné) se většinou platí. Zůstává nepovlečeno. Neplacené neobsazené lůžko (není na něj nárok) může být z pokoje odstraněno. Další upozornění viz „Ceny pobytů“.
BUŇKA - jde o 2 až 3 samostatně uzamykatelné pokoje, které mají společnou sprchu a WC.
APARTMÁN - je tvořen obvykle obývací částí (příp. s možností přistýlky), ložnicí a Spr.+WC. Součástí může být kuchyňský kout (není-li uvedeno jinak).
MEZONETOVÝ POKOJ (APARTMÁN) - je tvořen meziúrovňovou podlahou (např. dvouposchoďový pokoj).
STUDIO - pokoj s vlastním sociálním zařízením. Součástí pokoje může být i kuchyňský kout (není-li uvedeno jinak).
VOUCHER - je ubytovací poukaz na čerpání služeb, uhrazených v CK. Při nástupu pobytu se odevzdává ubytovateli. Bez ubytovacího poukazu nelze klienta ubytovat.
ZÁJEZD - (citace zákona č. 159/1999 Sb.). Zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu (např. ubytování + doprava) a zároveň přesahují 24 hodin; nebo jsou inzerovány či prodávány s označením „zájezd“. Soubor těchto služeb je nabízen pouze jedním podnikatelem (ATIS), popřípadě je sestaven na žádost zákazníka ještě před uzavřením SoZ.


Podmínky poskytovaných slev ATIS
Důležité informace ke stažení v PDF - ZDE