Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XII. Pojištění

 1. V cenách služeb zprostředkovaných ATIS je obsaženo (není-li uvedeno jinak) základní cestovní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., v celém znění dostupné na www.atis.cz/informace/pojisteni/.

Rozsah základního pojištění a max. limity pojistného plnění:

  • Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,- Kč.

  • Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,- Kč.

  • Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,- Kč (mimo hospitalizaci v ČR a států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem).

  • Připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby
   1 000 000,- Kč.

  • Připojištění zavazadel (limit 5 000,- Kč / jednu věc) 15 000,- Kč.

  • Připojištění stornovacích poplatků 80 % a 100% (dle pojistné události) do maximální výše 15 000,- Kč.


 1. Nově doporučujeme za zvýhodněnou cenu u CK ATIS si sjednat Pojištění pro případ COVID-19. Pojištění kryje případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV. Dále kryje storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie. Více informací naleznete na www.atis.cz/informace/pojisteni/.