Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ocenění a vize

Ocenění cestovní kanceláře ATIS

O kvalitě produktů cestovní kanceláře ATIS svědčí každoroční ocenění, která již dlouho sbírá. Cestovní kancelář ATIS je několikanásobným nositelem ocenění odborníků TTG Czech Travel Awards jako „Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu“ (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Jsme nositelem řady dalších odborných cen a vyznamenání.

Významné je rovněž ohodnocení produktů „Dovolená pro zralý věk“, „Dovolená s vozíkem“, aj. V kategorii "Nejlepší turistický produkt", které byly oceněny cenami Regiontour "GRAND PRIX 2004, 2006-09". Úspechem bylo ocenění v anketě "VELKÁ CENA CEST. RUCHU 2011" za retro produkt „Rekreace ROH – dovolená v Tatrách jako tenkrát“.

ATIS je rovněž zakladatelem a členem profesního “Klubu desátníků – stálice na trhu cestovního ruchu”, jehož členy jsou subjekty, poskytující služby v cestovním ruchu působící na trhu 10 a více let.

Více o ocenění

Vize cestovní kanceláře

Cílem cestovní kanceláře ATIS je nadále posilovat sounáležitost se svými zakazníky (někteří cestují s CK ATIS každý rok od jejího založení) a každoročně přinášet na trh nové produkty orientované cenově a ekonomicky přistupné všem sociálním vrstvám.

Premium partner Invia 2023

Vážení obchodní přátelé,

společnost Invia.cz vytvořila systém hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří) nazvaný

Premium Partner Invia

Program Premium Partner Invia byl vytvořen společností Invia.cz za účelem zvýšení preference obchodních partnerů, jejichž služby jsou nadstandardně hodnoceny našimi klienty a doporučení nákupu zájezdu klientům preferenčně právě u těchto partnerů. Tento program vyvinula společnost Invia.cz za účelem větší podpory těch obchodních partnerů, jejichž služby poskytované klientům jsou dlouhodobě nadstandardní. Společnost Invia.cz vyvíjí maximální snahu jednak již při výběru obchodních partnerů, jejichž zájezdy svým klientům nabízí, a jednak v průběhu obchodního vztahu, kdy je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb klientům, její kontrolu, měření a hodnocení.

Z výše uvedených důvodů se společnost Invia.cz rozhodla vyjít klientům vstříc a na základě statistik o počtu reklamací, statistik z dotazníků spokojenosti zasílaných klientům po návratu z dovolené aj. vypracovala toto hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří).

U tří nejdůležitějších podmínek tohoto programu jsou stanoveny tyto hraniční limity:

- počet reklamací: < 1.5 %
- spokojenost klientů: > 8.3
- počet prodaných zájezdů za rok: > 50

Aby mohla cestovní kancelář obdržet certifikát Premium Partner Invia musí splnit mj. obě výše uvedená kritéria. To v praxi znamená, že pokud více než 1,5 % (počítáno z klientů, kteří si zájezd koupili prostřednictvím Invia.cz) klientů reklamuje zájezd dané CK anebo pokud klientovo hodnocení zájezdu a CK (po návratu z dovolené) je celkově v průměru horší (nižší) než známka 8.3, nebude takové cestovní kanceláří certifikát Premium Partner Invia za daný kalendářní rok udělen.

Společnost Invia.cz si je vědoma vysoké kvality všech CK, jejichž produkty prodává, ale zároveň se rozhodla ocenit obchodní partnery, kteří dosahují těch nejlepších parametrů (hodnocení).

Je mi velkou ctí, že Vám mohu oznámit, že za rok 2023


VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ PROŠLA TÍMTO INVIA HODNOCENÍM
ÚSPĚŠNĚ


Tímto si Vám dovolujeme zaslat certifikát za služby poskytované našim společným klientům v loňském roce 2023. Velmi oceníme, pokud si toto hodnocení, že zájezdy Vaší CK jsou nadstandardně hodnoceny klienty největšího prodejce zájezdů ve střední Evropě Invia.cz, vystavíte na své provozovně, na svém webu, umístíte do katalogu atp.

Toto ocenění získává pro tento rok zhruba třetina cestovních kanceláří, s nimiž spolupracujeme.

Společnost Invia.cz si vyhrazuje právo na odebrání certifikátu té cestovní kanceláři, u níž bude v průběhu kalendářního roku zaznamenáno zhoršení sledovaných parametrů.

Program Premium Partner Invia znovu vyhodnotíme na počátku roku 2025 a budeme Vás informovat o výsledcích za rok 2024. Služby cestovní kanceláře jsou hodnoceny se zpětnou účinností, tj. že např. nyní začátkem roku 2024 je cestovním kancelářím udělován certifikát Premium Partner Invia 2023 za služby poskytnuté v průběhu loňského roku.

Děkuji Vám tímto za dobrou spolupráci s Vaší cestovní kanceláří a za velmi kvalitně poskytované služby našim společným klientům. Velmi si Vaší práce vážíme.


Těším se na další spolupráci s Vaší cestovní kanceláří

S přáním pěkného dne
Andrea Plevová
Produktový specialista

Péče o kvalitu

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme v tomto roce získali CERTIFIKÁT "Péče o kvalitu". Dále plníme pravidla k bezproblémové spolupráci s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

OCENĚNÍ TURIST PROPAG 2022

Odborná porota soutěžní přehlídky turisticko propagačních materiálů TURIST PROPAG 2016 uděluje CK ATIS - 1. místo v kategorii "TIŠTĚNÉ KATALOGY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR"

CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb 2. stupně 2019

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme v tomto roce získali CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb 2. stupně. Dále plníme pravidla k bezproblémové spolupráci s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

PREMIUM PARTNER INVIA 2019

Vážení obchodní přátelé,

společnost Invia.cz vytvořila systém hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří) nazvaný

Premium Partner Invia

Program Premium Partner Invia byl vytvořen společností Invia.cz za účelem zvýšení preference obchodních partnerů, jejichž služby jsou nadstandardně hodnoceny našimi klienty a doporučení nákupu zájezdu klientům preferenčně právě u těchto partnerů. Tento program vyvinula společnost Invia.cz za účelem větší podpory těch obchodních partnerů, jejichž služby poskytované klientům jsou dlouhodobě nadstandardní. Společnost Invia.cz vyvíjí maximální snahu jednak již při výběru obchodních partnerů, jejichž zájezdy svým klientům nabízí, a jednak v průběhu obchodního vztahu, kdy je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb klientům, její kontrolu, měření a hodnocení.

Z výše uvedených důvodů se společnost Invia.cz rozhodla vyjít klientům vstříc a na základě statistik o počtu reklamací, statistik z dotazníků spokojenosti zasílaných klientům po návratu z dovolené aj. vypracovala toto hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří).

U dvou nejdůležitějších podmínek tohoto programu jsou stanoveny tyto hraniční limity:
- počet reklamací: <1.5 %
- spokojenost klientů: > 8.3

Aby mohla cestovní kancelář obdržet certifikát Premium Partner Invia musí splnit mj. obě výše uvedená kritéria. To v praxi znamená, že pokud více než 1,5 % (počítáno z klientů, kteří si zájezd koupili prostřednictvím Invia.cz) klientů reklamuje zájezd dané CK anebo pokud klientovo hodnocení zájezdu a CK (po návratu z dovolené) je celkově v průměru horší (nižší) než známka 8.3, nebude takové cestovní kanceláří certifikát Premium Partner Invia pro daný kalendářní rok udělen.

Společnost Invia.cz si je vědoma vysoké kvality všech CK, jejichž produkty prodává, ale zároveň se rozhodla ocenit obchodní partnery, kteří dosahují těch nejlepších parametrů (hodnocení).

Je mi velkou ctí, že Vám mohu oznámit, že za rok 2019

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ PROŠLA TÍMTO INVIA HODNOCENÍM

ÚSPĚŠNĚ

Tímto si Vám dovolujeme zaslat certifikát za služby poskytované našim společným klientům v loňském roce 2019. Velmi oceníme, pokud si toto hodnocení, že zájezdy Vaší CK jsou nadstandardně hodnoceny klienty největšího prodejce zájezdů ve střední Evropě Invia.cz, vystavíte na své provozovně, na svém webu, umístíte do katalogu atp.

Společnost Invia.cz si vyhrazuje právo na odebrání certifikátu té cestovní kanceláři, u níž bude v průběhu kalendářního roku zaznamenáno zhoršení sledovaných parametrů.

Program Premium Partner Invia znovu vyhodnotíme na počátku roku 2021 a budeme Vás informovat o výsledcích za rok 2020. Služby cestovní kanceláře jsou hodnoceny se zpětnou účinností, tj. že např. nyní začátkem roku 2020 je cestovním kancelářím udělován certifikát Premium Partner Invia 2019 za služby poskytnuté v průběhu loňského roku.

Děkuji Vám tímto za dobrou spolupráci s Vaší cestovní kanceláří a za velmi kvalitně poskytované služby našim společným klientům. Velmi si Vaší práce vážíme.

Těším se na další spolupráci s Vaší cestovní kanceláří.

S pozdravem

Radek Šafařík, v.r.
obchodní ředitel, Invia.cz, a.s.

CERTIFIKÁT ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU ČR 2019

OCENĚNÍ TURIST PROPAG 2018

Odborná porota soutěžní přehlídky turisticko propagačních materiálů TURIST PROPAG 2016 uděluje CK ATIS - 3. místo v kategorii "TIŠTĚNÉ KATALOGY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR"

OCENĚNÍ GRAND PRIX 2018

Cestovní kancelář ATIS byla v praze oceněna cenou GRAND PRIX, za projekt "JEDU SÁM A NIC NEPŘIPLÁCÍM"

OCENĚNÍ GRAND PRIX 2018

Cestovní kancelář ATIS byla v praze oceněna cenou GRAND PRIX, za projekt "DOVOLENÁ PRO SENIORY"

OCENĚNÍ - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LODNÍHO KAPITÁNA 2018

OCENĚNÍ ZA VYSOKO PROFESIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU REKREACE ROH 2017

CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb 2016

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme získali CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb. Neustále plníme pravidla k bezproblémové spolupráce s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

OCENĚNÍ TURIST PROPAG 2016

Odborná porota 1. soutěžní přehlídky turisticko propagačních materiálů TURIST PROPAG 2016 pořádané v rámci veletrhu České republiky na Výstavišti v Lysé nad Labem 21.4. - 24.4.2016 uděluje CK ATIS - 2. místo v kategorii "TIŠTĚNÉ KATALOGY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR"

OCENĚNÍ GRAND PRIX 2016

Cestovní kancelář ATIS byla v praze oceněna (na veletrhu FOR TRAVEL 2016) cenou GRAND PRIX, za nejlepší turistický produkt: DOVOLENÁ PRO VELKOU RODINU

CERTIFIKÁT ACK ČR 2016

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme v tomto roce získali CERTIFIKÁT ACK ČR. Dále plníme pravidla k bezproblémové spolupráci s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

OCENĚNÍ TTG CZECH TRAWEL AWARDS 2016

CK ATIS NA HRADĚ
Už 11x nejlepší
Na pražském Hradě se včera večer ve Španělském sále rozdávali Oskaři v cestovním ruchu !!!

CK ATIS získala (již po jedenácté)
1. místo v kategorii "Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu".
Ocenění bylo uděleno v anketě profesionálů TTG Travel Awards u příležitosti mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
1. místo ATIS
2. místo Čedok
3. místo Rekrea
Děkujeme za Vaši přízeň.

CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb 2. stupně 2015

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme v tomto roce získali CERTIFIKÁT Českého systému kvality služeb 2. stupně. Dále plníme pravidla k bezproblémové spolupráci s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

CERTIFIKÁT ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB 2015

Vážení příznivci CK ATIS. Oznamujeme Vám, že jsme v tomto roce získali CERTIFIKÁT "Péče o kvalitu". Dále plníme pravidla k bezproblémové spolupráci s našimi partnery s cílem maximální spokojenosti Vás, našich zákazníků.

1. místo v kategorii "Nejlepší CK pro pobyty v ČR 2014"

Už podesáté získala cestovní kancelář ATIS ocenění pro "Nejlepší cestovní kancelář pro pobyty v ČR". Za námi skončil i jeden z největších hráčů v oblasti cestovního ruchu Čedok. Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali a jsou našimi příznivci.

INVIA 2014

Vážení obchodní přátelé,

věřím, že již z minulých let víte, společnost Invia.cz vytvořila systém hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří) nazvaný

Volba klientů Invia.cz

Program Volba klientů Invia.cz byl vytvořen společností Invia.cz za účelem zvýšení preference obchodních partnerů, jejichž služby jsou nadstandardně hodnoceny našimi klienty a doporučení nákupu zájezdu klientům preferenčně právě u těchto partnerů. Tento program vyvinula společnost Invia.cz za účelem větší podpory těch obchodních partnerů, jejichž služby poskytované klientům jsou dlouhodobě nadstandardní. Společnost Invia.cz vyvíjí maximální snahu jednak již při výběru obchodních partnerů, jejichž zájezdy svým klientům nabízí, a jednak v průběhu obchodního vztahu, kdy je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb klientům, její kontrolu, měření a hodnocení.

Z výše uvedených důvodů se společnost Invia.cz rozhodla vyjít klientům vstříc a na základě statistik o počtu reklamací, statistik z dotazníků spokojenosti zasílaných klientům po návratu z dovolené aj. vypracovala toto hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří).

U dvou nejdůležitějších podmínek tohoto programu jsou stanoveny tyto hraniční limity:

- počet reklamací: < 1.5 %
- spokojenost klientů: > 8.3

Aby mohla cestovní kancelář obdržet certifikát Volba klientů Invia.cz musí splnit mj. obě výše uvedená kritéria. To v praxi znamená, že pokud více než 1,5 % (počítáno z klientů, kteří si zájezd koupili prostřednictvím Invia.cz) klientů reklamuje zájezd dané CK a nebo pokud klientovo hodnocení zájezdu a CK (po návratu z dovolené) je celkově v průměru horší (nižší) než známka 8.3, nebude takové cestovní kanceláří certifikát Volba klientů Invia.cz za daný kalendářní rok udělen.

Společnost Invia.cz si je vědoma vysoké kvality všech CK, jejichž produkty prodává, ale zároveň se rozhodla ocenit obchodní partnery, kteří dosahují těch nejlepších parametrů (hodnocení).

Je mi velkou ctí, že Vám mohu oznámit, že za rok 2014


VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ PROŠLA TÍMTO INVIA HODNOCENÍM
ÚSPĚŠNĚ


Tímto si Vám dovolujeme zaslat certifikát za služby poskytované našim společným klientům v loňském roce 2014. Velmi oceníme, pokud si toto hodnocení, že zájezdy Vaší CK jsou nadstandardně hodnoceny klienty největšího prodejce zájezdů ve střední Evropě Invia.cz, vystavíte na své provozovně, na svém webu, umístíte do katalogu atp.

Toto ocenění získává pro tento rok necelá třetina cestovních kanceláří, s nimiž spolupracujeme.

Společnost Invia.cz si vyhrazuje právo na odebrání certifikátu té cestovní kanceláři, u níž bude v průběhu kalendářního roku zaznamenáno zhoršení sledovaných parametrů.

Program Volba klientů Invia.cz znovu vyhodnotíme na počátku roku 2016 a budeme Vás informovat o výsledcích za rok 2015. Služby cestovní kanceláře jsou hodnoceny se zpětnou účinností, tj. že např. nyní začátkem roku 2015 je cestovním kancelářím udělován certifikát Volba klientů Invia.cz za služby poskytnuté v průběhu loňského roku.

Děkuji Vám tímto za dobrou spolupráci s Vaší cestovní kanceláří a za velmi kvalitně poskytované služby našim společným klientům. Velmi si Vaší práce vážíme.


Těším se na další spolupráci s Vaší cestovní kanceláří

S pozdravem
Radek Šafařík
obchodní ředitel, Invia.cz a.s.

Rozdávali se Oscaři v cestovním ruchu - „TTG Travel Awards 2012

ATIS „dýchal Čedoku na záda“

Pořadí na prvních třech místech v kategorii Nejlepší cestovní kancelář pro pobyty v ČR
1. Čedok
2. ATIS
3. Régio

TTG Travel Awards 2012

I cestovní ruch má své Oscary
Na slavnostní předávání Oscarů – porcelánových pyramid - v českém cestovním ruchu celkem ve 13 kategoriích se 9. listopadu do Resortu Svatá Kateřina sjelo 160 odborníků z oboru. Večer moderoval Ondřej Hejma.
Ocenění pro CK ATIS z Bruntálu převzal Petr Krč, obchodní a produkční ředitel. Za dobu pořádání ankety získala CK ATIS 7x 1. místo (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012) a 2x 2. místo, (2011, 2012).
Velmi si vážíme hodnocení kolegů z branže a děkujeme všem zákazníkům a příznivcům CK ATIS za podporu.
„TTG Travel Awards je prestižní anketa pořádaná novinami pro cestovní ruch TTG Czech a je u nás nejkvalitnějším hodnocením dění v cestovním ruchu.

Vítěze volí odborníci, ale zároveň také veřejnost. „Aby se jejich síly vyrovnaly, každý hlas odborníka měl tentokrát sílu patnácti hlasů laika,“ upřesňuje generální ředitelka TTG Amara Zemplinerová s tím, že hlasování, které probíhalo na internetových stránkách Sdovolená a TTG Czech se celkem zúčastnilo přes 30 000 lidí.

Pokud Vás zpráva zaujala, neváhejte nás kontaktovat – rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Kontakt pro novináře: Petr Krč, 602 744 762 krc@atis.cz

Poděkování patří všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění.

CK ATIS JE NEJLEPŠÍ CK V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU 2012

1. místo získala posedmé CK ATIS z Bruntálu
(2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
2. místo CK Čedok
3. místo CK FIRO-tour
TTG Travel Awards 2012

Profesionálové hodnotili a rozdělovali ceny pro nejlepší subjekty v cest. ruchu za uplynulý rok.
TTG Travel Awards je prestižní anketa pořádaná novinami pro cestovní ruch TTG Czech. Letos proběhl její 13. ročník. Ve dvanácti kategoriích vybírali internetovým hlasováním odborníci činní v cestovním ruchu ty společnosti, které považují ve svém oboru za nejlepší, v pěti kategoriích hlasovala laická veřejnost (plné znění zprávy viz příloha)

V pátek třetího února se v Resortu Svatá Kateřina sešli vítězové TTG Travel Awards 2012 aby převzali, ceny pro nejlepší společnosti v českém cestovním ruchu – (viz www.ttg.cz ).

Akce probíhala v režii generálního partnera TTG Travel Awards Sdovolená.cz. Na večeru, který moderoval Ondřej Hejma, převzali již tradiční pyramidy zástupci vítězů ve dvanácti kategoriích hlasování profesionálů i vítězů pěti kategorií, ve kterých hlasovala veřejnost.

Pro tým CK ATIS převzal ocenění za 1. místo Veronika Popovičová (uprostřed).

Poděkování patří všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění.

PODĚKOVÁNÍ OD VELVYSLANCE MAĎARSKÉ REPUBLIKY 2011

Vážený pane Krči,

u příležitosti Předsednictví Maďarska v Radě EU a v návaznosti na vzájemnou dlouhodobou spolupráci s CK ATIS si Velvyslanectví Maďarské republiky společně s Maďarskou turistikou dovoluje vyslovit Vám i Vašich spolupracovníků srdečné poděkování za aktivní propagaci Maďarska tím, že jej zařazujete do svých nabídek pobytů a umožňujete tak Vašim klientům poznávat přírodní a kulturní hodnoty Maďarska a zažít jeho přítelskou pohostinnost.

Velice si vážíme Vaší práce a dovolujeme si Vám naše uznání vyjádřit dárkem v podobě knihy Europe in Budapest, která vychází u příležitosti letošního maďarského předsednictví EU.
Věříme, že Vás potěší a bude zajímavou inspirací a nevšedním obohacením informací o maďarské metropoli.

Děkujeme a těšíme se i do budoucna na společná setkání.

S úctou

Dr. László Szöke
velvyslanec Maďarské republiky

András Szirányi
ředitel Maďarské Turistiky Praha

CK ATIS OCENĚNA CENOU „GRAND PRIX“ NA VELETRHU „FOR TRAVEL PRAHA 2011“

Za turistický produkt "DOVOLENÁ S PEJSKEM"

Je již tradicí, že na každém veletrhu pořádaném společností ABF, a.s. se vyhlašují vítězové soutěží o nejlepší exponát GRAND PRIX. Ne jinak tomu bylo i při veletrhu FOR TRAVEL. v Praze. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 1.4.2011 (druhý den veletrhu) v prostorách Výstaviště PVA v Letňanech.

Pro tým CK ATIS převzal ocenění (3. místo) Petr Krč, obchodní a produkční ředitel z rukou ing. Petra Zemka, člena představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR.

Pro CK ATIS je to pěkný dárek k letošním 21. narozeninám. Přípravě nabídce dovolené v Česko – Slovensku se věnuje ATIS už od roku 1990. Pobyty ze žlutozelených katalogů jsou prodávány v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“, kterou tvoří více než 1500 CK a cestovních agentur v ČR.

Historie ocenění:
CK ATIS z Bruntálu získala v roce 2011, mimo toto ocenění, ještě „Velkou cenu cestovního ruchu“ (GO + Region Tour Brno) a ocenění v kategorii „Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu“ TTG AWARDS (Holiday World Praha)

ATIS - Dovolená v Česko-Slovensku, maďarské termály, Rakousko.
Člen Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a na trhu působí od roku 1990.

CK ATIS OPĚT OCENĚNA V KATEGORII „NEJLEPŠÍ CK V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU - 2011“

TTG Travel Awards 2011
1. místo CK Čedok, 2. místo CK ATIS, 3. místo CK Pressburg

Profesionálové hodnotili a rozdělovali ceny pro nejlepší subjekty v cest. ruchu za uplynulý rok. O udělení rozhodli čtenáři odborného časopisu pro cestovní ruch Travel Trade Gazette elektronickým hlasováním, kterého se letos zúčastnilo téměř 1800 respondentů.

V sobotu 12.2.2011 byly v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2011 v hotelu**** KAMPA - Best Western uděleny ceny TTG Travel Awards 2011 pro nejlepší společnosti v českém cestovním ruchu – (viz www.ttg.cz ). V anketě pořádané odbornými novinami pro cestovní ruch TTG Czech hlasovali profesionálové v cestovním ruchu, kteří v sedmnácti kategoriích sami nominovali ty společnosti, které v České republice považují za nejlepší a nejserióznější, ty, se kterými se jim nejlépe spolupracuje, nebo ty, jejichž služeb jejich klienti nejraději využívají. Anketa TTG Travel Awards proběhla pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a radního hlavního města Prahy pana Lukáše Kauckého. Partnery ankety byly veletrh Holiday World a společnost Seznam.cz. Pro tým CK ATIS převzal ocenění za 2. místo Petr Krč, obchodní a produkční ředitel s poděkováním všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění. Historie ocenění: CK ATIS z Bruntálu získala v minulosti již 6 x nejvyšší ocenění - 1.místo (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010)

Pro CK ATIS je to pěkný dárek k letošním 21. narozeninám. Přípravě nabídce dovolené v Česko – Slovensku se věnuje ATIS už od roku 1990. Pobyty ze žlutozelených katalogů jsou prodávány v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“, kterou tvoří více než 1500 CK a cestovních agentur v ČR.

DĚKUJEME VÁM !!!!!

CK ATIS JE NEJLEPŠÍ CK V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU pošesté - 2010

TTG Travel Awards 2011
1. místo CK Čedok, 2. místo CK ATIS, 3. místo CK Pressburg

Profesionálové hodnotili a rozdělovali ceny pro nejlepší subjekty v cest. ruchu za uplynulý rok. O udělení rozhodli čtenáři odborného časopisu pro cestovní ruch Travel Trade Gazette elektronickým hlasováním, kterého se letos zúčastnilo téměř 1800 respondentů.

V sobotu 12.2.2011 byly v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2011 v hotelu**** KAMPA - Best Western uděleny ceny TTG Travel Awards 2011 pro nejlepší společnosti v českém cestovním ruchu – (viz www.ttg.cz ). V anketě pořádané odbornými novinami pro cestovní ruch TTG Czech hlasovali profesionálové v cestovním ruchu, kteří v sedmnácti kategoriích sami nominovali ty společnosti, které v České republice považují za nejlepší a nejserióznější, ty, se kterými se jim nejlépe spolupracuje, nebo ty, jejichž služeb jejich klienti nejraději využívají. Anketa TTG Travel Awards proběhla pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a radního hlavního města Prahy pana Lukáše Kauckého. Partnery ankety byly veletrh Holiday World a společnost Seznam.cz. Pro tým CK ATIS převzal ocenění za 2. místo Petr Krč, obchodní a produkční ředitel s poděkováním všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění. Historie ocenění: CK ATIS z Bruntálu získala v minulosti již 6 x nejvyšší ocenění - 1.místo (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010)

Pro CK ATIS je to pěkný dárek k letošním 21. narozeninám. Přípravě nabídce dovolené v Česko – Slovensku se věnuje ATIS už od roku 1990. Pobyty ze žlutozelených katalogů jsou prodávány v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“, kterou tvoří více než 1500 CK a cestovních agentur v ČR.

DĚKUJEME VÁM !!!!!

CK ATIS BYLA OCENĚNA VELKOU CENOU CESTOVNÍHO RUCHU 2010

Vážení obchodní partneři a příznivci CK ATIS,
dovolujeme si Vám oznámit, že cestovní kancelář ATIS byla oceněna VELKOU CENOU CESTOVNÍHO RUCHU 2010 v kategorii „Nejlepší turistický produkt“ za retropobyt „REKREACE ROH – dovolená v Tatrách jako tenkrát“ (2. místo).

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhlo, u příležitosti mezinárodního veletrhu cestovního ruchu „GO 2011“ a REGION TOUR 2011“ v Brně, dne 13. ledna 2011.

O přidělení ceny rozhodla odborná porota složená ze zástupců institucí podporujících cestovní ruch, členů akademické obce, odborníků na reklamu a marketing či specialistů na problematiku rozvoje cestovního ruchu v regionech.

Cenu za tým CK ATIS převzal z rukou ředitele agentury CzechTourism, ing. Rostislava Vondrušky, Petr Krč - obchodní a produkční ředitel ATIS a.s..

Vyhlašovatelé soutěže: magazín COT, BVV Veletrhy Brno, veletrh GO a Region tour.

DĚKUJEME VÁM !!!

TURISTICKÝ PRODUKT OCENĚNÝ V SOUTĚŽI GRAND PRIX Regiontour 2009

Obchodní a produkční ředitel CK ATIS Petr Krč přebral 15.01.2009 v Brně, u příležitosti Veletrhu cestovního ruchu GO 2009 a REGIONTOUR 2009, z rukou ministra Čunka a prezidenta AČCKA Romana Škrabánka, cenu GRAND PRIX v soutěži „O nejlepší turistickou nabídku roku 2009“.

Tým CK ATIS obdržel cenu za turistický produkt s názvem „DOVOLENÁ S VOZÍKEM – bezbariérové pobyty pro každého“, který je nedílnou součástí katalogové nabídky tuzemské dovolené CK ATIS. Jde v pořadí již o šestou cenu GRAND PRIX, kterou CK ATIS za své aktivity v domácím cestovním ruchu získala od roku 2004.

DOVOLENÁ S VOZÍKEM – bezbariérové pobyty pro každého
Cena udělena Asociací českých cestovních kanceláří a agentur + společností Veletrhy Brno, a.s. Autor nabídky a vystavovatel: ATIS a.s., cestovní kancelář, Fügnerova 7, 792 11 Bruntál,
“DOVOLENÁ S VOZÍKEM – bezbariérové pobyty pro každého“ je speciální nabídkou CK ATIS, která se zaměřuje na imobilní spoluobčany, jejich rodiny a přátele. Do projektu CK ATIS bylo z nabídky tuzemské dovolené zapojeno několik vybraných hotelů a penzionů v České republice, kde jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zákazníky s pohybovou indispozicí. Už žádná překvapení a žádné nepříjemné situace!!! Virtuální katalog DOVOLENÁ S VOZÍKEM viz www.atis.cz

Cílem takto zpracované nabídky tuzemských pobytů je umožnit cílové skupině imobilních rekreantů plnohodnotné prožití dovolené s rodinnými příslušníky a přáteli v zajímavých lokalitách České republiky. Počet pobytových míst s podmínkami pro „vozíčkáře“ bude průběžně rozšiřován. Záměrem je minimalizovat omezení v poznávání zajímavostí jednotlivých regionů České republiky z důvodů nedostatečných informací o existujících úpravách pobytových míst pro „dovolenou s vozíkem“.

CK ATIS JE NEJLEPŠÍ CK V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU - 2009

1. místo získala popáté CK ATIS z Bruntálu (2004, 2005, 2006, 2008, 2009)
2. místo CK Čedok
3. místo CK Régio

TTG Travel Awards 2009

Již tradičně byly rozděleny ceny pro nejlepší subjekty v cestovním ruchu za uplynulý rok. O udělení rozhodli čtenáři odborného časopisu pro cestovní ruch Travel Trade Gazette elektronickým hlasováním.

V pátek 6.2.2009 byly v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Lapidáriu Národního muzea na pražském Výstavišti uděleny ceny TTG Travel Awards 2009 pro nejlepší společnosti v českém cestovním ruchu – viz www.ttg.cz .

V anketě pořádané časopisem pro cestovní ruch TTG Czech hlasovali odborníci v cestovním ruchu, kteří v sedmnácti kategoriích sami nominovali ty společnosti, které v České republice považují za nejserioznější. Cenu pro vítěze ve formě kovové pyramidy vytvořil pan Karel Špindler.

Pro tým CK ATIS převzal ocenění za 1. místo Petr Krč, obchodní a produkční ředitel z rukou ředitelky odboru pro cestovní ruch Ministerstva pro místní rozvoj Blaženy Křížové. Poděkoval všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění. Zdůraznil, že CK ATIS se „mazlivě“ věnuje přípravě dovolené v Česko-Slovensku od roku 1990. Pobyty ze žlutozelených katalogů jsou prodávány v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“, kterou tvoří více než 1500 cestovních agentur a kanceláří v ČR.

Vítězství v profesní anketě je letos již druhým významným oceněním CK ATIS. V lednu získala cenu GRAND PRIX v soutěži „O nejlepší turistickou nabídku roku 2009“ za turistický produkt „DOVOLENÁ S VOZÍKEM – bezbariérové pobyty pro každého“ na veletrhu GO a REGIONTOUR 2009 v Brně (viz www.atis.cz ).

CK ATIS JE NEJLEPŠÍ CK V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU 2008

1. místo získala počtvrté CK ATIS z Bruntálu (2004, 2005, 2006, 2008)
2. místo CK Čedok
3. místo CK Régio

TTG Travel Awards 2008

Již tradičně byly rozděleny ceny pro nejlepší subjekty v cestovním ruchu za uplynulý rok. O udělení rozhodli čtenáři odborného časopisu pro cestovní ruch Travel Trade Gazette elektronickým hlasováním.

Slavnostní vyhlášení TTG Travel Awards 2008 se uskutečnilo v Resortu Svatá Kateřina na Vysočině. Záštitu převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTourism a kraj Vysočina. Ceny vítězům předali mj. hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, ředitelka odboru pro cestovní ruch Ministerstva pro místní rozvoj Blažena Křížová, nebo starostka Počátek Marie Hrnčířová.

Pro tým CK ATIS převzal ocenění za 1. místo Petr Krč, obchodní a produkční ředitel. Poděkoval všem partnerům, kteří ATISu umožnili získat opakovaně toto prestižní ocenění a současně ocenil vyhlašovatele ankety za opětné zařazení kategorie „domácího cestovního ruchu“. CK ATIS se specializuje na dovolenou v Česko-Slovensku od roku 1990. Pobyty z jejich katalogů jsou prodávány v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“, kterou tvoří více než 1500 cestovních agentur a kanceláří v ČR. Vítězství v profesní anketě je letos již druhým významným oceněním CK ATIS. V lednu získala cenu GRAND PRIX v soutěži „O nejlepší turistickou nabídku roku 2008“ za turistický produkt „DOVOLENÁ PRO ZRALÝ VĚK“ na veletrhu GO a REGIONTOUR 2008 v Brně (viz www.atis.cz).

CK ATIS přebral cenu GRAND PRIX - 2008

Obchodní a produkční ředitel CK ATIS Petr Krč přebral 10.01.2008 v Brně, u příležitosti Veletrhu cestovního ruchu GO 2008 a Regiontour 2008, cenu GRAND PRIX v soutěži „O nejlepší turistickou nabídku roku 2008“.

Tým CK ATIS přebral cenu za turistický produkt s názvem „DOVOLENÁ PRO ZRALÝ VĚK – od 50 let“, který je nedílnou součástí katalogové nabídky tuzemské dovolené CK ATIS. Jde v pořadí již o pátou cenu GRAND PRIX, kterou CK ATIS za své aktivity v domácím cestovním ruchu získala od roku 2004.

2x ocenění pro CK ATIS - GRAND PRIX REGIONTOUR 2007

Na slavnostním večeru veletrhu GO a REGIONTOUR 2007 v Brně převzal Petr Krč, obchodní a produkční ředitel CK ATIS, z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského. 2 ceny GRAND PRIX REGIONTOUR 2007. CK ATIS a.s. získala tyto ceny za turistické nabídky uvedené v katalogu ATIS "LETNÍ DOVOLENÁ 2007"

1) „S CK ATIS SI SAMI URČUJETE NÁSTUP A DÉLKU SVÉ DOVOLENÉ !“
Je konec předepsaných týdenních turnusů a povinných sobotních nástupů. Můžete jezdit častěji „na víkendy“, které si uděláte třeba od úterý do čtvrtku.

Řekněte nám kdy máte čas a my vám nabídneme dovolenou !

Cílem takto zpracované nabídky tuzemské dovolené CK ATIS je umožnit zákazníkům, kromě hlavní dovolené, absolvovat další „malé tuzemské dovolené“ i několikrát ročně. Umožňuje to katalogové stanovení ceny pobytu za jednu noc s uvedením minimální délky pobytu na 2 noci a s libovolným dnem nástupu na pobyt v týdnu. Vzniká tak variabilní nabídka tuzemských pobytů, kterou CK ATIS umožňuje svým zákazníkům sestavovat si víkendy, prodloužené víkendy nebo i krátké pobyty uprostřed týdne právě v době, kdy má zákazník čas. Naplánujte si svůj víkend uprostřed týdne !

CK ATIS tak prolomila svoji nabídkou předepsané týdenní turnusy (sobota-sobota), které si může zákazník dovolit jen v období čerpání své hlavní dovolené a kdy převážně preferuje dovolenou u moře.

S CK ATIS si můžete dovolit jezdit na další dovolené, i když už žádnou „dovolenou“ nemáte !
2) „NA DOVOLENÉ SI VYBERTE SVŮJ ZÁŽITEK S „OLOMOUC REGION CARD“ Střední Morava a Jeseníky jsou jich plné !!

Propojení pobytové dovolené ATIS v oblasti Střední Moravy a Jeseníků s motivací k výhodné návštěvě regionálních turistických cílů.

Společným cílem je propagace regionální domácí turistiky a získávání zájemců o atraktivní pobyt v lokalitě Střední Moravy a Jeseníků. V předstihu tak prezentuje CK ATIS v katalogu domácí dovolené pobyty, u kterých zákazníci získávají se zakoupením pobytu tzv. „OLOMOUCKOU KARTU“, která jim umožní bezplatně nebo s výraznou slevou navštívit více jak 130 atraktivních a zajímavých míst. (Realizováno ve spolupráci s reklamní agenturou m-ARK Olomouc)

Třetí místo v kategorii: Nejlepší incomingová agentura - 2007

TTG - Czech Travel Awards
Naše společnost byla na veletrhu Holiday World v Praze v prestižní anketě profesionálů cestovního ruchu a novin TTG - Czech Travel Awards oceněna třetím místem v kategorii: Nejlepší incomingová agentura.

Ocenění CK ATIS GRAND PRIX REGIONTOUR 2006

Na slavnostním večeru veletrhu GO a REGIONTOUR 2006 v Brně převzal Petr Krč, obchodní a produkční ředitel CK ATIS Bruntál , z rukou premiéra ČR Ing. Jiřího Paroubka a ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka cenu GRAND PRIX REGIONTOUR 2006.

CK ATIS získala potřetí prvenství !!! - 2006

U příležitosti mezinárodního veletrhu cestovního ruchu V Praze HOLIDAY WORLD 2006 byla oceněna 1.místem v anketě TTG-CZECH TRAVEL AWARDS 2006 (kategorie "Nejkooperativnější CK v domácím cest. ruchu")

Poděkování patří celému týmu ATIS za vysoké pracovní nasazení, které bylo našimi obchodními partnery oceněno. Petr Krč

1. místo v anketě „Nejoblíbenější touroperátor pro Slovensko v roce 2005“

CK ATIS získala 1. místo v anketě „Nejoblíbenější touroperátor pro Slovensko v roce 2005“

Anketu zorganizoval slovenský profesní časopis CESTOVATEL mezi českými CK, které na českém trhu nabízejí dovolenou na Slovensku. Diplom předal obchodnímu a produkčnímu řediteli CK ATIS Petru Krčovi šéfredaktor a vydavatel časopisu Cestovatel Ĺubomír Motyčka dne 26.1.2006 na mezinárodním turistickém veletrhu SLOVAKIATOUR v Bratislavě.