Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

S jakými osobními údaji pracujeme

Cestovní kancelář ATIS a.s. pracuje pouze s daty, která jsou nezbytná pro nabídku vhodného pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci a zároveň jsou nutná pro uzavření smlouvy/poskytnutí služby. Dále zpracováváme osobní data na základě Vašeho souhlasu a to v rozsahu Vámi poskytnutých osobních dat.

• Osobní údaje dětí K plnění služeb cestovní kanceláře ATIS a.s. je potřeba zpracovávat identifikační údaje dětí (osob mladších 18 let). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě smluvního plnění, za dítě jedná jeho rodič nebo jiný zástupce oprávněný k tomuto účelu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovávány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti.

Osobní údaje rozdělujeme do několika kategorií:

a) Identifikační údaje
• jméno a příjmení
• datum narození
• pohlaví
• číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti)
• fotografie

b) Kontaktní údaje
• email
• telefon
• korespondenční adresa
• sociální sítě

c) Údaje nezbytné pro plnění služby
• zdravotní stav (v případě požadavku na stravu, bezbariérovost, léčebné procedury, aj.)
• jiné údaje Vámi požadované specifikace k pobytu/službě
• počet dětí

d) Informace o spolucestujících
• jméno a příjmení
• datum narození
• číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti)
• kontakt (zastupující osoba)

e) Platební údaje
• číslo bankovního účtu
• číslo účtu třetí strany, která provedla platbu (např. benefitní společnosti)

f) Údaje o vzájemné komunikaci
• jméno a příjmení
• obsah komunikace
• datum komunikace
• zdroj komunikace (email, chat, sociální síť, telefon, tištěný dokument)