Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Jak dlouho osobní data uchováváme

Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě smluvních a právních povinností až 10 let. Osobní údaje, které jste nám poskytli s výslovným souhlasem uchováváme do doby, než nám souhlas odeberete nebo po dobu trvání, pro kterou byl souhlas poskytnut. Toto zejména u marketingových souhlasů. U dat, která uchováváme na základě oprávněného zájmu a ochranny cestovní kanceláře, je doba uchování po dobu nezbytně nutnou, po kterou existuje oprávněný zájem (reklamace, soudní spory, pojistné události, atd.) většinou až 1 rok po skončení zpracování osobních dat. Tato data nejsou již dále jinak využívána.

Po uplynutí doby nezbytné pro uchování osobních údajů nepotřebná data (kontaktní údaje, údaje o vzájemné komunikaci, platební údaje) mažeme nebo anonymizujeme (identifikační údaje, údaje o spolucestujících, údaje nezbytné pro plnění služby).

• Zákonná povinnost - 10 let.
• Marketingové účely - 3 roky s následnou žádostí o obnovu souhlasu.
• Oprávněný zájem a ochrana zájmu společnosti a třetích stran - 1 rok od uplynutí nezbytné doby pro uchování osobních údajů.
• Soutěže a ankety – 1 rok nebo do odvolání souhlasu.
• Zaslání katalogu – jednorázovým zasláním katalogu nebo opakovaným zasláním do odvolání souhlasu.
• Nezávazná rezervace – pokud není rezervace potvrzena, jsou osobní data uchována po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena.
Změnit nastavení cookies