Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní data zpracováváme pouze v minimálním rozsahu, který je dán zákonnou povinností nebo je nutný pro plnění smluvního ujednání. Dále zpracováváme Vaše osobní data na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní kanceláře ATIS a.s. nebo Vámi uděleného souhlasu a to především v případech, které jsou nezbytné pro plnění na základě Vaší žádosti např. pro sjednání dopravy, zajištění vstupu na kulturní akce, rezervace v restauraci, cestovní pojištění, přímý marketing, atp.

a) Smluvní povinnost, zákonná povinnost

Zpracování Vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Pro zpracování osobních údajů k tomuto účelu nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracováváme osobní údaje (identifikační, kontaktní, specifické údaje pro plnění smlouvy/služby, bankovní údaje) v souladu s:
• zákonem číslo 159/1999 Sb.
• občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

b) Oprávněný zájem a ochrana práv

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů cestovní kanceláře ATIS a.s. a dalších třetích stran (např. pro poptřeby soudu, pojišťoven, reklamaci, atd.). Pro tento důvod zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, rozsah tohoto typu zpracování osobních údajů je ovšem omezen. Vždy pečlivě zvažujeme vhodnost zpracování osobních údajů.

Příklad:
• příprava smlouvy na Vaši žádost – zpracování nezbytných osobních údajů pro návrh smlouvy
• vzájemná komunikace – zpracování a příprava nabídky/smlouvy, v případě problému s plněním smluvního dojednání (reklamace)
• zasílání obchodního sdělení – na základě smluvních podmínek při uzavření smlouvy
• účast v soutěži, anketě – důkaz o zapojení
• zakoupení dárkového poukazu/služeb – kontrola při uplatnění
• zaslání dotazníku s dotazem na Spokojenost s ubytováním/našimi službami – zkvalitnění služeb

c) Udělený souhlas

Udělením souhlasu nám dáváte možnost, jak být s Vámi v kontaktu a informovat Vás např. o našich speciálních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných zajímavých akcích. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas nám dáváte dobrovolně a za jasným účelem.

Příklad:
• zasílání emailů s nabídkou cestovní kanceláře ATIS a.s. nebo našich partnerů
• zasílání SMS s informacemi o aktuálním dění
• zaslání tištěného katalogu
• elektronická komunikace (email, chat, telefon, sociální síť)
• sestavení a zaslání nabídky

Pro informaci:
• Souhlas nepotřebujeme v případě uzavření smluvního vztahu (zakoupení zájezdu/služby).
• Souhlas nám dáváte svobodně a za jasným účelem.
• Souhlas můžete kdykoliv odvolat.