Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Komu předáváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje předáváme jen v rámci plnění smluvních povinností nebo zákonem daných povinností, popřípadě s Vašim souhlasem. Příjemci osobních údajů mohou být:a) Ubytovatel

Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození) a Vámi poskytnuté specifické údaje (bezlepková strava, handicap, jiný zdravotní problém, popřípadě jiný požadavek), které jsou nutné pro plnění dané smlouvy o zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb. Pokud je to nezbytné, můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás ubytovatel mohl informovat o případných změnách.

 • Konkrétní název ubytovatele je uvedený ve smlouvě o zájezdu/spojených cestovních službách/pobytu a na voucheru.b) Pojišťovna

Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození). V případě pojistné události nebo nějakého problému můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email, korespondenční adresu) pro bezproblémové vyřízení.

 • Konkrétní název a údaje o pojišťovně jsou uvedeny ve smlouvě a v informacích pro pojištěné.c) Přepravce

Pokud na Vaši žádost zajišťujeme přepravu, která je součástí smluvního ujednání, přepravci předáváme pouze identifikační údaje (jméno, příjmení), popřípadě kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás dopravce mohl informovat o případných změnách. V případě Vaší žádosti o zajištění přepravy, která není v rámci smluvního ujednání, potřebujeme Váš souhlas s předáním osobních údajů v daném rozsahu.

 • Konkrétní název přepravce je uvedený ve smlouvě nebo nabídce.d) Marketingové a výzkumné agentury

Pokud jste nám udělili souhlas k marketingovým účelům (mailingový systém, sms systém, reklamní systém), využíváme k propagaci především tyto reklamní kanály/software:

 • MailChimp

 • Facebook Inc.

 • Google AdWords

 • Google Analytics

 • Sklike) Jiný subjekt

V případě, že je na Vaši žádost nebo smluvně sjednána i jiná služba třetí strany uvedena ve smlouvě, můžeme předat identifikační údaje, popřípadě kontaktní údaje pro správné plnění služby této třetí straně.

 • Konkrétní název subjektu je uvedený ve smlouvě nebo nabídce.f) Dodavatelé IT a software

Převážně dodavatelé softwaru, který využíváme pro zpracování osobních údajů (rezervační systém), účetní a daňový systém, aj., které jsou dostupné na cloudu.

 • MagicWares.r.o.

 • Winternet, s.r.o.

 • Lime Inspirations, s.r.o.

 • Google Ireland Limitedg) Distribuční společnost

V případě objednání katalogu, dárkového poukazu, jiných materiálů nebo zaslání smlouvy korespondenčně, předáváme pouze kontaktní údaje a korespondenční údaje. Pro distribuci využíváme služeb:

 • Česká pošta, s.p.

 • PPL CZ s.r.o.

 • Mail Step a.s.

 • DM SERVICES s.r.o.h) Autorizovaní prodejci

Máme autorizovanou síť prodejců cestovní kanceláře ATIS a.s., kde můžete zakoupit pobyt/službu. Prodejce je v roli zpracovatele osobních údajů na základě Smlouvy o zastoupení cestovní kanceláře ATIS a.s., která určuje rozsah a důvody zpracování. Autorizovaný prodejce garantuje zpracování a bezpečnost osobních dat v souladu se směrnicí GDPR.

 • Konkrétní název a kontaktní údaje autorizovaného prodejce jsou uvedeny ve smlouvě.ch) Zprostředkovatel a příjemci plateb

 • Platební brána - Pro úhradu Vámi zakoupené dovolené využíváme platební bránu od společnosti ComGate Payments, a.s., která s osobními údaji zachází pouze v zákoném rámci a ze smluvních závazků vůči ATIS a.s. Cestovní kancelář ATIS a.s. neukládá údaje o Vaší platební kartě. Veškeré informace o ochranně osobních údajů společnosti ComGate Payments a.s. naleznete na - Ochrana osobníc údajů ComGate Payments a.s.