Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje v bezpečí

Osobní data nebereme na lehkou váhu, proto v rámci možností pravidelně aktualizujeme a aplikujeme technická i organizační bezpečnostní opatření tak, aby uložená osobní data byla co nejlépe chráněna před neúmyslnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou či zničením a nebyla přístupná neoprávněným osobám. Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme podle technologického vývoje.