Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Odkud bereme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vaší rozhodnutí využívat služeb cestovní kanceláře ATIS a.s.. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze v několika případech, které jsou nutné pro správné sestavení služeb plnění smluvního vztahu nebo pro Vaší informovanost. Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat z:

a) Webové stránky
Už při návštěvě internetových stránek nebo provedení rezervace (zakoupení) pobytu/služeb na www.atis.cz.
Máte-li v prohlížeči povoleny tzv. Cookies, které vyžíváme pro statistické a marketingové nástroje shromažďující tato data, dáváte nám tím souhlas jejich zpracování. Tato data zpracováváme anonymně. Pomocí povolených Cookies můžeme zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb.

Důvod zpracování:
• smluvní povinnost
• pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
• na základě Vašeho uděleného souhlasu
Doba zpracování:
• potvrzená rezervace (smlouva) po dobu zákonných povinností (10 let)
• nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena)
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (až 1 rok po ukončení důvodu)
• po dobu udělení Vašeho souhlasu
• cookies (do doby vymazání ve Vašem prohlížeči nebo max. 30 dnů)

b) Autorizovaný prodejce ATIS
Vaše osobní data zpracováváme ve spolupráci s našimi autorizovanými prodejci, kteří jsou zpracovatelem osobních údajů. Stane se tak v případě, že autorizovaného prodejce cestovní kanceláře ATIS a.s. navštívíte a provedete poptávku nebo si zarezervujete dovolenou pořádanou CK ATIS. Autorizovaný prodejce po Vás nesmí chtít jiná osobní data, než která nezbytně potřebujeme pro bezproblémové poskytnutí služeb. Autorizovaný prodejce ATIS Vaše osobní data zpracovává na základě pokynů cestovní kanceláře ATIS a.s..

Důvod zpracování:
• smluvní povinnost
• ochrana našich práv a oprávněných zájmů
• udělený souhlas

Doba zpracování:
• potvrzena rezervace po dobu zákonných povinností (10 let)
• nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li prodlouženo)
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)
• po dobu udělení Vašeho souhlasu (po dobu zákonných povinností)

c) Web chat
Webový chat využíváte pro rychlý kontakt s operátorkami CK ATIS. Pokud neuvedete kontaktní údaje, sbíráme data z chatu v anonymní podobě. Získaná data nám slouží ke zlepšení našich komunikačních služeb a nabídky, také jako historie komunikace v případě plnění smlouvy.

Uvedete-li kontaktní údaje např. pro zaslání konkrétní nabídky, jsou data uchována po dobu nezbytně nutnou.

• Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětného kontaktu a navázání na probíhající komunikaci.

Důvod zpracování:
• smluvní povinnost
• ochrana našich práv a oprávněných zájmů
• udělený souhlas

Doba zpracování:
• po dobu zákonných povinností (10 let)
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)
• po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky)

d) Email
Pokud nás kontaktujete pomocí elektronické komunikace, sdělujete nám své kontaktní a identifikační údaje. Zasláním zprávy nám dáváte souhlas ke zpracování kontaktních a identifikačních údajů.

• Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětné kontaktu a pokračování vzájemné komunikace.

Důvod zpracování:
• smluvní povinnost
• udělený souhlas
• ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Doba zpracování:
• po dobu zákonných povinností (10 let)
• po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky)
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)

e) Zakoupení dárkového poukazu

Zakoupením dárkového poukazu nám sdělujete své kontaktní údaje (korespondění adresu), identifikační údaje (jméno a příjmení) a platební údaje.

• Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem plnění smlouvy/služby a zpětného kontaktu.

Důvod zpracování:
• smluvní povinnost
• ochrana práv a oprávněný zájem

Doba zpracování:
• po dobu zákonných povinností (10 let)
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)

f) Žádost o zaslání katalogu
Při žádosti o zaslání tištěného katalogu uchováváme kontaktní údaje (doručovací adresa) a identifikační údaje (jméno a příjmení).

• Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zaslání katalogu.

Důvod zpracování:
• udělený souhlas

Doba zpracování:
• po dobu udělení Vašeho souhlasu (jednorázově, opakovaně)

g) Přihlášením k odběru novinek a nabídek – marketing

Přihlášením k dobrovolnému odběru novinek a nabídek nám dáváte souhlas se zasíláním pravidelných emailů nebo SMS s nabídkami a novinkami cestovní kanceláře ATIS a.s.. Váš souhlas k zasílání informačních emailů a obchodních sdělení nepotřebujeme v případě, že jste využili našich služeb na základě smlouvy. Souhlas k zasílání emailů (SMS) nám v obou případech můžete kdykoliv odebrat.

Důvod zpracování:
• udělený souhlas
• oprávněný zájem v případě uzavření smlouvy o zájezdu/služby

Délka zpracování:
• 3 roky s následnou aktualizací nebo do odvolání
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po odvolání souhlasu)

h) Pořizování fotografií a videozáznamů

Zákazník souhlasí zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb, ale i jiným prohlášením, že cestovní kancelář ATIS a.s. může pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb. Dále dává souhlas k použití fotografie a videozáznamu v propagačních materiálech cestovní kanceláře ATIS a.s., a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

Důvod zpracování:
• udělený souhlas

Délka zpracování:
• do odvolání

i) Účast v soutěži nebo anketě

Účastí v soutěži nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly soutěže nebo ankety.

• Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem informování Vás o stavu soutěže a zpětného kontaktu.

Důvod zpracování:
• udělený souhlas
• ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Délka zpracování:
• 1 rok nebo do odvolání Vašeho souhlasu
• po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu