Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Na základě plnění smluvních povinností, oprávněného a ochranného zájmů nebo na základě souhlasu mezi cestovní kanceláři ATIS a.s. a subjektem osobních údajů (klientem), mohou být osobní údaje předány v rámci Evropské unie (viz. kategorie příjemců osobních údajů).

Cestovní kancelář ATIS a.s. nepředává data mimo Evropskou unii.