Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Německo

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény.

Po návratu je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit test na COVID-19

Pozn.
: Pozn.: Od 16. 11. je Německo zařazeno na seznam států s vysokou mírou rizika nákazy COVID-19. Cestující (cizinci i čeští občané) tak musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Výjimku z těchto povinností mají pendleři; osoby, které pobývaly v rizikové zemi méně než 12h v posledních 14 dnech; osoby cestující z naléhavých zdravotních, rodinných, pracovních důvodů nepřesahující 24 hodin; osoby tranzitující přes ČR. *** Od 14.1. Německo zavedlo povinnost cestovat do země jen s negativním testem ne starším než 48 hodin, nadále platí také povinný nástup do karantény. Výjimky pro cestování do Saska mají nadále např. návštěvy nejbližších příbuzných nebo z důvodu střídavé péče o děti. Pendleři musí od 18.1. předložit alespoň 1x týdně negativní test (PCR nebo antigenní). Pro ostatní cestující platí povinnost předložení negativního testu a zároveň nástup do povinné karantény. / V Bavorsku je nutné ihned po příjezdu předložit příslušným úřadům negativní test ne starší než 48 hodin. Popř. test do 48 hod od příjezdu podstoupit a výsledky předložit úřadům v papírové nebo elektronické formě. Výjimku mají pendleři, pendlující studenti, mezinárodní přeprava a tranzit. V blízkosti hranic budou prováděny namátkové policejní kontroly.
Více informací: https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html

Detail