Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Německo

Německo zařadilo 9. září Prahu a Středočeský kraj mezi rizikové oblasti. Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen podstoupit 14denní karanténu, nebo se prokázat negativním testem, který není starší než 2 dny (v Němčině, Angličtině). Tranzit je možný. Cestovatelů z ostatních oblastí ČR se toto opatření netýká.

Více informací: https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html

Detail