Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Sasko

Informace Pobyty

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Sasko je jedna ze 16 spolkových zemí Německa. Leží na východě Německa. Spolu s Bavorskem je jednou ze dvou německých spolkových zemí, které hraničí s Českem.