Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Slovinsko

Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

Aktualizováno: 07.08.2020 / 00:09

S účinností od 6. 8. 2020 (aktualizováno 13.9.20) byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 10 denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin.

S účinností od 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže.

Tranzit skrze Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování pokud proběhne v časovém rámci menším než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19, jehož výsledek není starší než 48 hodin (test nesmí být pořízen ve Slovinsku)

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci COVID-19.

Vstup do Slovinska možný jen přes určené hraniční přechody, jejichž seznam najdete také v uvedeném odkazu níže https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html

Detail