Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Slovinsko

ČR je stále zařazena na červený seznam zemí, Slovinsko zpřísňuje pravidla i vnitrostátní omezení. 

Aktuální semafor a pravidla pro vstup do země k 26.3.21 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky 
ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie  Policija.si

Do Slovinska smí vstoupit bez povinnosti podrobit se následné karanténě osoby, které: a) předloží negativní test PCR na virus SARS-CoV-2, ne starší než 48 hodin po odběru výtěru, provedený v členském státě EU nebo v členském státě Schengenu b)Prodělaly onemocnění COVID-19, což prokáží pozitivním výsledkem PCR nebo antigenního testu, který je starší než 21 dní, ale ne starší než 6 měsíců c)Byly očkovány dvěma dávkami vakcín: Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Od druhého očkování muselo uběhnout nejméně 7 dní (Pfizer/BioNTech, Moderna), resp. 21 dní. Osobě, která nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude nařízena na hranicích 10-denní karanténa, která nemůže být předčasně ukončena.

Detail