Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Bad Boll

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Bad Boll je obec v okrese Göppingen v Bádensku-Württembersku.

Obec Bad Boll se nachází na západním okraji okresu Göppingen v Bádensku -Württembersku , jednom ze 16 států Spolkové republiky Německo. Bad Boll se fyzicky nachází na úpatí centrálního Švábského Jura, ačkoli část jeho městské oblasti leží ve střední Kuppenalb na jihovýchod. Nadmořská výška v městské oblasti se pohybuje od vysokých 734 metrů.