Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Maďarsko

S účinností od 1. 10. 2020 do 31.10.2020 platí zákaz vstupu cizích občanů na území Maďarska.
Na základně věstníku nařízení maďarské vlády č. 450/2020 platí, že po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si do 5. října rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů. Nařízení pozbývá platnosti 1. listopadu 2020.

Detail