Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Brumov-Bylnice

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Brumov-Bylnice je město ve Zlínském kraji, v údolí říčky Brumovky v Bílých Karpatech, zhruba 6 km od Valašských Klobouků. První zmínka pochází již ze starší doby kamenné. Poté následovalo 13. století, ve kterém se vybudovala dominanta města Hrad Brumov. Jedná se původně o pozdně románský hrad. V původních sklepeních a sýpkách se instalována stálá expozice o osudech sídla během staletí, dále také předměty objevenými při archeologickém průzkumu.

Můžete zde navštívit:

Románský hrad Brumov – pozdně románský hrad, který se rozkládá přímo ve městě Brumov

Vlárský průsmyk – jedná se o průlomové údolí řeky Vláry v pohoří Bílé Karpaty na česko-slovenských hranicích. Je znám už z doby bronzové a často jej využívali i Římané. Železniční stanice v průsmyku je poslední zastávkou na českém území.

Sklářská osada Sidonie – osada leží východně, zhruba 16 minut od Brumova. Od roku 1788 se jedná o sklářskou osadu. Do širšího povědomí se dostala v 90. letech 20. století, kdy polovina osady měla být vymazána z mapy České republiky. Jedná se o vesnici téměř na konci světa, jelikož zde vede jediná cestička z Vlárského průsmyku

Změnit nastavení cookies