Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Bílé Karpaty

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Bílé Karpaty se rozkládají podél moravsko-slovenské hranice, ležící na území Jihomoravského a Zlínského kraje, ale také na Slovensku. Velká část tohoto pohoří patří mezi seznam biosférických rezervací, které spadá pod UNESCO. Máte možnost se pochovat unikátní přírodou, malebnou krajinou, velkým množstvím památek a dochovaných lidových obyčejů. Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina (970 m.n.m.), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Najdete zde tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Bílé Karpaty se můžou pyšnit titulem území s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě.