Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Hallstatt

Pobyty Informace

ZÁKLADNÍ POPIS

Hallstatt je kouzelná obec v Solné komoře v Rakousku, bezprostředně u Halštatského jezera (Hallstattsee). Celá oblast (pohoří Dachstein a Solná komora) i s romantickou vesnicí byla v roce 1996 organizací UNESCO přičleněna ke Světovému dědictví. Předmětem zájmu turistů je nádherná krajina, Halštatské jezero, velké jeskynní systémy (Obří a Mamutí jeskyně) a v neposlední řadě malebný Hallstatt se svými památkami, muzeem a doly. Jednotlivé domy obce se tísní vedle sebe na úzkém pruhu pobřeží mezi vysokými horami, některé jsou částečně postaveny na kůlech zapuštěných v jezeře. Obec v podstatě tvoří jediná ulice a malé tržiště.