Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Rakousko

Rakousko zařadilo od 28. září Prahu kraj mezi rizikové oblasti. Každý, kdo přijíždí do Rakouska z Prahy, je povinen se prokázat negativním testem, který není starší než72 hod (v Němčině, Angličtině). Tranzit je možný. Cestovatelů z ostatních oblastí ČR se toto opatření netýká.

Detail