Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Kašperské Hory

Informace Pobyty

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Šumavské město Kašperské Hory leží u horního toku řeky Otavy v Plzeňském kraji, 37 km jihozápadně od Strakonic. Je známé jako centrum celoroční turistiky. Část města zasahuje do CHKO Šumava, v blízkosti města se nachází přírodní rezervace Nebe a Amálino údolí. Z Kašperských Hor můžete vyrazit na pěší i cyklistický výlet po Šumavě. V zimě je v provozu Skiareál Kašperské Hory, upravují se i běžecké okruhy. Nad městem ční královský strážní hrad Kašperk, svědek bohaté historie města spjaté s těžbou zlata. Více se dozvíte na naučné stezce Cestou zlatokopů. Barokní radnice se třemi štíty patří k nejhezčím v Česku. Nadšence do motorek potěší místní Muzeum historických motocyklů a hraček. Informační středisko národního parku Šumava připravilo zážitkovou stezku lesních her a Muzeum Šumavy věnující se zdejší přírodě, těžbě zlata a tradičním řemeslům jako např. sklářství.

Můžete navštívit:

Radnicebyla na dnešním místě zřízena ve druhé polovině 16. století. Součástí domu i pozdější radnice bývala pivnice, dvůr s pivovarem a zahradou. Průběhu 17. a 18. století byla budova radnice přestavěna do dnešní renesanční podoby.

Kašperskohorský skříňový betlém – unikátem na radnici je jeden z největších skříňových betlémů v Čechách. Jedná se o ručně vyřezávaný a malovaný skvost místních řezbářů. Betlém lze navštívit celoročně ve výstavní síni na radnici

Pozůstatky těžby zlata – zalesněné stráně na řadě míst v okolí skrývají četné stopy důlní činnosti. Můžete zde najít zbytky štol, šachet, či hluboké příkopy nebo nápsy vzniklé povrchovou těžbou.