Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ostrava

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Ostrava – průmyslové a univerzitní město se řadí rozlohou i počtem obyvatel k největším městům v ČR. Říkalo se jí kdysi „černá“. Dnes už to ale neplatí. Velkou část města pokrývá zeleň a technické památky nedávné hornické minulosti jsou dnes velkým lákadlem pro turisty. Ostrava je považována za obchodní a kulturní centrum regionu. Naleznete zde velká nákupní a výstavní centra, luxusní hotely, příjemné kavárny a divadla. Celé město vám jako na dlani předvede vyhlídková věž Nové radnice. Oblíbeným cílem je ostravská ZOO a areál výstaviště zvaný Černá louka s řadou různých expozic (Svět miniatur, Divadlo loutek aj.). Dějištěm mnoha akcí je také Slezskoostravský hrad nebo proslulá Stodolní ulice. V dosahu je i sportovní a lyžařský areál Vaňkův kopec, relax nabízí nedaleké lázně Klimkovice či pivní a vinné koupele v zámku Zábřeh.

Tipy na výlet:

Pivovar Ostravar
První pivo se v Ostravaru začalo stáčet na jaře r. 1898. Areál pivovaru byl vybudován z typických červených cihel, kombinovaných s omítanými plochami.
Trasa pivovarem a expozice pivovarského muzea. Seznámení s jednotlivými procesy vaření piva. Prohlídka pivovarem začíná na varně, poté pokračuje ve sklepích, kde jsou uloženy ležácké tanky, ve kterých pivo zraje. Poté následuje filtrace a stáčírny lahví. Exkurze je zakončena prohlídkou muzea.

DinoPark Ostrava - Doubrava
Statické a robotické, ozvučené modely. Statické modely jsou výhradně v životní velikosti a přesně zobrazují anatomii a povrch těla zvířete. Atrakce podporující edukační funkci - např. dětské paleontologické hřiště. Vzácná živá druhohorní borovice Wollemia nobilis. Muzeum s výstavou skutečných artefaktů ze starohor, prvohor a druhohor. Kino s 3D projekcí.

Mořské akvárium Ostrava
Mořské a sladkovodní fauna - žralok útesový, muréna tygrovaná, mořský koník, piraně, krokodýl nilský - lidožravý atd.

ZOO Ostrava
Zoologická zahrada Ostrava byla založena v r. 1951 a rozkládá se na ploše téměř 100 hektarů listnatého lesa s rybníky. V nedávné době byla zoologická část rozšířena o tři botanické stezky, které otevírají návštěvníkům doposud nepřístupné části areálu zoo a přímo je propojují se zoologickými expozicemi. Z chovaných zvířat jistě zaujmou sloni, tygři, medvědi nebo žirafy.

Těžební věž dolu Jindřich – Ostrava
Těžní věž stojí na místě původního dolu z r. 1846. Věž a těžní budova byla postavena z režného zdiva v r. 1913.

Vodárna na Hladnově – Ostrava
Vodárna byla postavena podle návrhu Jaroslava Valence. Ke stavbě ve tvaru oktogonu se pojí hranolová věž se schodištěm.

Dolní oblast Vítkovice – Ostrava
Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren jsou významné technické objekty a zařízení Vítkovických železáren v tzv. Dolní oblasti Vítkovic. Celý areál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen roku 2002 za Národní kulturní památku.

Miniuni - svět miniatur - Ostrava
Venkovní areál s modely významných světových staveb. Modely jsou postaveny v měřítku 1:25. Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky. Pro nejmenší jsou v areálu připravena indiánská hřiště. Každoročně se v areálu koná spousta naučných a zajímavých programů pro děti i jejich rodiče.
Více než 30 modelů významných budov evropských měst se všemi detaily v měřítku 1:25 na ploše 1,5 ha. Dominanta areálu je 12 m vysoká Eiffelova věž. Ojedinělá kolekce modelů starověkých "Sedmi divů světa". Areál je doplněn funkčním systémem železničních tratí s vláčky, letištěm a vodní cestou s parkem.

Pohádkový sklep strašidel - Ostrava
Pohádkový sklep strašidel je jedním z mála míst v Ostravě, kde rodiny s dětmi mohou trávit volné odpoledne "pohádkově". Expozice sklepa strašidel je vybudována na ploše 150 m² a nachází se ve 150 let starých sklepeních bývalého pivovaru.
Ozvučená prohlídka zavede návštěvníky do pohádkové říše, kde potkají zakletou princeznu, projdou břichem draka, trpaslíky a další roztodivná strašidélka.

Landek Park - hornické muzeum - Ostrava
Patří k největším svého druhu v Evropě. Nachází se v areálu bývalého Dolu Anselm, uzavřeného v roce 1974. Novodobé muzeum bylo otevřeno v roce 1993. Budovy patřící k dolu jsou kulturními památkami zachycujícími éru průmyslové secese.
Expozice důlního záchranářství (největší svého druhu na světě) představuje velmi náročnou a rizikovou činnost, bez níž by práce v podzemí nebyla možná.

Staříč - cvičná štola
Podpovrchový "umělý důl" - ukázková štola, kde se na délce 150 m důlních chodeb nacházejí běžná důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole.

Most Miloše Sýkory – Ostrava
Most Miloše Sýkory je pojmenován po mladém dělníkovi, který v roce 1945 položil svůj život za záchranu tohoto mostu. Tato událost je připomínána malým symbolickým pomníčkem. Dnes již historický obloukový ocelový most přes Ostravici je 92 m dlouhý a 16 m široký.

Zámecký minipivovar Zábřeh - Ostrava
Zámecký minipivovar byl obnoven v letech 2004-2007. Tradice vaření piva zde byla dokladována již v roce 1652. Později byla vzhledem k pohnuté historii celého objektu přerušena.

Slezskoostravský hrad - Ostrava
Znovu oživená památka nejstarší historie města Ostravy. Vznik hradu se datuje do 2. poloviny 13. st, jeho zakladateli byla knížata z rodu Piastovců. Ve 40. letech 16. století prošel hrad přestavbou v renesanční zámek. Byl poničen během třicetileté války, za požáru 1872 a ve 20. století poddolováním při těžbě černého uhlí (uvádí se, že stavba poklesla až o 16 metrů).

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - Ostrava
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Pro veřejnost je přístupná od roku 1980. Sál planetária je třetím největším v České republice, jeho kapacita je 100 lidí. K dispozici je také přednáškový sál s možností projekce a kopule hvězdárny k astronomickým pozorováním.