Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Velehrad - Modrá

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Velehrad leží v okrese Uherské Hradiště, zhruba 6 km severozápadně od Uherského Hradiště. Bývá ztotožňován s centrem Velké Moravy, Veligradem. Ve Velehradu se nachází jedno z nejvýznamnějších poutních místi České republiky, také se zde nachází nejstarší cisterciácké opatství na Moravě. Opatství je každoročně cílem Národní pouti, který se koná 5. července k příležitosti svátků svatého Cyrila a Metoděje.

Můžete zde navštívit:

Velehradský klášter - jedná se o první cisterciácký klášter na Moravě. Součástí kláštera je také bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Živá voda Modrá – Vodní svět a příroda na dosah. Skrz prosklený tunel vás obklopí scenérie vodního světa, tak jak jej ještě neznáte. Také zde můžete najít naučnou zahradu, plnou bylin a keřů.

Archeoskanzen Modrá - nachází se v bezprostřední blízkosti představující slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy.