Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Suchá Rudná

Informace Pobyty

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Suchá Rudná je vesnice, část obce Světlá Hora v okrese Bruntál. První zmínky o této obci sahají až cca 3505 let př. n. l. V roce 1983 byly nalezeny při hloubení průzkumné rýhy přes historickou dobývku. V roce 2013 byly v Suché Rudné při zachráňeném archeologickém průzkumu nalezeny dřevěné konstrukce, které prokazují zpracování zlata v této oblasti.

Hrad Sovinec – hrad byl vystavěn v první polovině 14. století, a to v podobě válcovité věže. Na konci druhé světové války hrad vyhořel, poté byl opraven a dnes je plně otevřen veřejnosti. Návštěvníkům jsou k dispozici krátký a dlouhý prohlídkový okruh.

Kaple Nejsvětější Trojice – Dřevěná kaple se nachází přímo v srdci Suché Rudné na mírném svahu. Kapli postavila zdejší obec v roce 1720. V kapli byl tehdy jeden oltář, několik parament, na malém chóru varhanní pozitiv a ve věžičce jeden malý zvonek.

Státní zámek Janovice u Rýmařova – jedná se o pozdně gotickou tvrz v Janovicích vybudovanou kolem roku 1520. Tvrz sloužila jen ke krátkodobému pobytu a jeho zástavní majitelé neměli zájem o její výraznější přestavby. Zámek je přístupný veřejnosti v době od května do října.