Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Staré Těchanovice

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Tipy na výlety

Naučná stezka Břidlicová- Budišov nad Budišovkou
Stezka je 33 km dlouhá a vede po zaniklých dolech na břidlice, kterou naši předkové štípali na tenké plátky a pokrývali jimi střechy svých domů. Trasa zahrnuje 12 informačních tabulí.

Hradec nad Moravicí - Hodinová věž
Nikdy neplnila funkci středověkých hradních pozorovatelen, byla dostavěna v rámci výstavby cihlového pseudogotického areálu Červeného zámku. Od úrovně nádvoří je 35 m vysoká. Na její kuželovité věži se otáčí větrná korouhvička v podobě kohouta. Vnější průměr věže je 6 m. Až nad hodiny do ochozu vede 99 schodů se 2 odpočívadly.

Zámek Hradec nad Moravicí- zámek
Původní raně středověký hrad byl několikrát přestavován, dnešní podobu získal na konci 19. století, kdy byl upraven ve stylu romantické tudorské gotiky a doplněn mimo jiné o Bílou věž, Červený zámek a dekorativní hradební zdi. V zámku je kromě přepychového zařízení a sochařské galerie umístěn Památník L. van Beethovena a F. Liszta, kteří zámek navštěvovali v době, kdy byl významným kulturním centrem.

Hradec nad Moravicí- Strážní věž
Vstupní brána s ochozem a původním historickým rumpálem v 1. podlaží.

Zřícenina hradu Vildštejn - Budišov nad Budišovkou
Středověký hrad Vildštejn střežící své okolí ze skalnatého ostrohu býval ve své době (což bylo asi od konce 13. století do století 15.) docela rozsáhlý. Do současné doby se však dochovaly jen staletími a erozí obroušené valy s posledními zbytky zdiva na místě hradeb a nepatrné pozůstatky snad věže a paláce.

Zámek Radun
Původně renesanční objekt přestavěný na vybraně zařízenou klasicistní rezidenci. Ve 2. pol. 19. st. byly provedeny rozsáhlé úpravy exteriéru a interiérů .Zámek je obklopen rozlehlým parkem, s četnými rybníky. Park zpestřují drobné empírové stavby.

Zámek Bruntál
Zámek Bruntál s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží je nejvýznamnější památkou celého regionu. Na sklonku 18. st. barokně přestavěn. Prohlédnout si můžete vzácné interiéry s původní výzdobou a zařízením. Zámek obklopuje rozsáhlý park s objektem Salla tereny, zbytky městských hradeb s baštami a jezírkem. Na zámku jsou k shlédnutí také rozsáhlé přírodovědné exp. zdejšího muzea. Reprezent. sály a zámecké nádvoří jsou využívány ke konání koncertů, divad. představení a dalších kult. akcí.

Bruntál - historický vodovod
Pod Uhlířským vrchem bylo postaveno asi 10 pramenišť – dodnes jsou 4 dochované. Voda byla dřevěným vodovodem sváděna do jímací štoly, která byla součástí vodovodního systému města Bruntál. V blízkosti stojí několik revizních šachet a tři studny. Zachycená voda byla čerpána do vodojemu pod Uhlířským vrchem a rozváděna vodovodním řádem po městě.
Kostel nejsvětější trojice - Fulnek
Monumentální barokní chrám postavený na místě původního gotického kostela. Jednolodní, propojený s gotickou křížovou chodbou, která se stala součástí spodního podlaží fary.

Muzeum břidlice - Budišov nad Budišovkou
Historie a současnost těžby břidlice. Geologický vývoj Země.

Slezské zemské muzeum - Opava
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti historického Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nestarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v České republice. Historická výstavní budova je jeho jakousi výkladní skříní, prezentuje ve zkratce prakticky všechna témata, která jsou pro Slezsko i jeho muzeum důležitá. Vedle klíče k poznání této země a pochopení hlubších vztahů mezi tématy pak nabízí také ochutnávku toho nejzajímavějšího, co ve Slezsku můžete najít.

Obecný dům -muzeum a galerie
Stálá expozice k dějinám města Opavy - historie města od dob prvního osídlení až do 20. st. Klenotnice - prostor vytvořený z bývalého bankovního trezoru, který symbolizuje původní funkci Obecního domu jako bankovní budovy a zároveň slouží jako alternativní výstavní prostor.

Zřicenina hradu Vikštejn- Vítkov
Rozsáhlá zřícenina hradu z 1. poloviny 13. století postavená na strmém břehu řeky Moravice na obranu Opavského knížectví. Po dobytí Matyášem Korvínem v roce 1474, stejně jako po vyhození do povětří císařskými vojsky roku 1648 byl znovu opraven. Jeho konec nastal až během 18. století, od roku 1775 byl v podstatě pustý

Budišov nad Budišovkou kamenný most
Most s barokní sochou Jana Nepomuckého, má dva oblouky s plně vyzděným zábradlím.

Weisshunův kanál - Hradec nad Moravicí
Papírenský náhon vznikl v letech 1889-1891 jako přivaděč vody z řeky Moravice do žimrovické papírny, jejímž zakladatelem byl podnikatel Carl Weisshun. Kanál je dlouhý 3,6 km a využívá spádu 23 metrů. Vede úbočím skalnatého svahu, proto musely být na třech místech proraženy tunely.

Vodní mlýn Wesselsky - Odry
Poslední funkční mlýn na Moravě a ve Slezsku se zachovalým vodním kolem a mlýnskými kameny. První písemná zmínka o mlýnu je z r. 1571.

Zámek a muzeum Neplachovice
Zámek postavený v pozdně empírovém slohu. Jedná se o jednopatrovou obdélníkovitou budovu se sedlovou střechou. V průčelí je balkón podpíraný čtyřmi toskánskými sloupy. Z druhé strany je terasa s dvouramenným schodištěm. V parku barokní plastiky.