Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Ostružná

Informace Pobyty

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Obec Ostružná se rozkládá po obou stranách moravsko-slezské hranice, kdy na severozápadě sousedí s Polskem. Vesnice byla založena roku 1561za Václava ze Zvolena jeho kolštejnském panství. V Ostružné můžete najít kostel sv. Tří králů, jedná se o pozdně barokní stavbu z roku 1794, kde můžete shlédnout obrazy Jana Kryštofa Handkeho, a to Klanění tří králů na hlavním oltáři a sbírku Ondřej Velinský na bočním oltáři.

Můžete zde navštívit:

Dřevěná kaple sv. Huberta – kaple se nachází v Karlově Studánce, byla postavena v letech 1757-1758 a je zasvěcena sv. Hubertovi. Nad hlavním oltářem je zavěšen obraz sv. Huberta, interiér kaple je vyzdoben mnoha lidovými vyobrazeními bývalých Hubertovských železných hutí.

Praděd – Vystoupejte na nejvyšší horu Jeseníků, kde Vás nahoře čeká televizní vysílač, na který je možnost prohlídky. Čekají Vás nezapomenutelné výhledy na okolí celých Jeseníků. Roku 1980 byl na vrcholu postaven televizní vysílač, který měří 162 metrů. Ve výšce 70 metrů se našlo místo i na prosklený vyhlídkový ochoz, který skvělý výhled.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1978-1996 v údolí řeky Divoká Desná. Většina částí je umístěna v podzemí a neruší tak výrazně krajinný ráz Jeseníků. Horní nádrž je ve výšce 1350 m. n. m. Výškový rozdíl mezi horní a dolní nádrží a výkon soustrojí patří k největším ve střední Evropě. Je zde také možnost exkurze po elektrárně s možností výjezdem k dolní nádrži. Přečerpávací nádrž se nachází 50 minut od Ostrožné.