Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Hradec nad Moravicí

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY


Tipy na výlety:

Zámek Hradec nad Moravicí
Původní raně středověký hrad byl několikrát přestavován, dnešní podobu získal na konci 19. století, kdy byl upraven ve stylu romantické tudorské gotiky a doplněn mimo jiné o Bílou věž, Červený zámek a dekorativní hradební zdi. V zámku je kromě přepychového zařízení a sochařské galerie umístěn Památník L. van Beethovena a F. Liszta, kteří zámek navštěvovali v době, kdy byl významným kulturním centrem.
Stylově zařízené šlechtické interiéry, zámecká knihovna, kabinet kuriozit, obrazárna.

Městská galerie a muzeum - Hradec nad Moravicí
Historie města. Kuchyňské potřeby a nástroje. Rozsáhlá sbírka papírových betlémů.

Bezručova vyhlídka - rozhledna - Hradec nad Moravicí
Dřevěná vyhlídka v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí, umístěná na 4 kamenných pilířích. Po schodech lze vystoupat na krytou vyhlídkovou plošinu (5 m nad zemí). Celková výška rozhledny je 9 metrů.

Jakubčovice - dřevěná rozhledna Šance - Hradec nad Moravicí
Nová rozhledna otevřená na jaře 2005. Dřevěná stavba na betonových pilířích dosahuje výšky 16 metrů. Za příznivého počasí je vidět široké okolí – nejen Opavsko, ale také hřbety Jeseníků a Beskyd.

Weisshunův kanál - vodní kanál - Hradec nad Moravicí
Papírenský náhon vznikl v letech 1889-1891 jako přivaděč vody z řeky Moravice do žimrovické papírny, jejímž zakladatelem byl podnikatel Carl Weisshun. Kanál je dlouhý 3,6 km a využívá spádu 23 metrů. Vede úbočím skalnatého svahu, proto musely být na třech místech proraženy tunely.

Bukový chodník - Hradec nad Moravicí
Bukový chodník byl vybudován pravděpodobně v 19. st., majiteli hradeckého zámku, knížaty Lichnovskými. Vede ze zámeckého parku po vrstevnici lesem na pravém břehu Moravice. Jedná se o pohodlnou nenáročnou stezku plnou romantických zákoutí a nádherných rozhledů do údolí řeky Moravice, na Hanuši, vesnici Žimrovice až po vzdálený horizont.

Hodinová věž - Hradec nad Moravicí
Nikdy neplnila funkci středověkých hradních pozorovatelen, byla dostavěna v rámci výstavby cihlového pseudogotického areálu Červeného zámku. Od úrovně nádvoří je 35 m vysoká. Na její kuželovité věži se otáčí větrná korouhvička v podobě kohouta. Vnější průměr věže je 6 m. Až nad hodiny do ochozu vede 99 schodů se 2 odpočívadly.

Strážní věž - Hradec nad Moravicí
Vstupní brána s ochozem a původním historickým rumpálem v 1. podlaží.

Hláska - Opava
Čtyřboká věž s třípatrovou bání a otevřenou lucernou se třemi zvony. Hláska bývala obchodním centrem města - byla pod ní řada tzv. obchodních komor, které sloužily k uskladnění a prodeji zboží.

Obecní dům - muzeum a galerie – Opava
Stálá expozice k dějinám města Opavy - historie města od dob prvního osídlení až do 20. st. Klenotnice - prostor vytvořený z bývalého bankovního trezoru, který symbolizuje původní funkci Obecního domu jako bankovní budovy a zároveň slouží jako alternativní výstavní prostor.

Památník Petra Bezruče – Opava
Památník stojí na místě básníkova rodného domu a je sídlem literárněvědného oddělení Slezského zemského muzea, které rozsahem své činnosti i dosaženými výsledky zaujímá důležité místo v síti literárních muzeí ČR.

Velké Hoštice – zámek
Pozdně barokní zámek postavený v 18. st. na místě staršího ze 16. st., vybudovaného pány z Kravař. V 19. st. přistavěno západní patrové křídlo a rozšířen park.

Slezské zemské muzeum – Opava
Slezské zemské muzeum vzniklo v roce 1814 a je nejstarším muzeem v České republice. Evropské umění 14. - 18. st. - soubor středověkého a raně novověkého umění, včetně uměleckého řemesla zejména slezské, německé a rakouské provenience. Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě - přírodovědecká expozice je zaměřena ne jen na region, ale přináší i řadu exotických exponátů a další unikáty ze světa rostlin i živočichů. Slezsko v lidovém umění - národopisná expozice seznamující s původním způsobem života lidu na slezském venkově.

Raduň – zámek
Původně renesanční objekt přestavěný na vybraně zařízenou klasicistní rezidenci. Ve 2. pol. 19. st. byly provedeny rozsáhlé úpravy exteriéru a interiérů .Zámek je obklopen rozlehlým parkem, s četnými rybníky. Park zpestřují drobné empírové stavby.

Arboretum Nový Dvůr – Stěbořice
Pseudoklasicistní zámek na čtverhranném půdorysu s věžovitými rizality a balkonovým portikem byl postaven v pol. 19. st. Klettenhofy a později byl přestavěn pseudorenesančně. Zámek je využíván jako administrativní budova. Původní zámecký park se stal základem dnešního arboreta.

Kravaře - zámek a muzeum
V letech 1721-28 přestavěl rod Eichendorffů své rodové sídlo na vrcholně barokní zámek v Hildebrandtovském stylu, takže se zámek v Kravařích označuje za Perlu slezského baroka. Zveme Vás k návštěvě zámecké expozice a k procházce po okolním parku pod vzácnými stromy, mezi potůčky a rybníky. Také si zde můžete zahrát golf na devítijamkovém hřišti.
Zámecká expozice představuje způsob bydlení rodiny Eichendorffů v 18. stol. a seznamuje se životem obyvatel Kravař a Hlučínska.

Melč – zámek
Barokní zámek z počátku 18. st. vybudovaný Františkem Josefem z Hodic. V r. 1810 kupuje Melč Jan hrabě z Tenczina a zámek přestavuje v empírovém slohu. Tuto podobu si zámek uchoval dodnes. Kolem zámku je rozsáhlý park se vzácnými druhy stromů a keřů.

Rozhledna Velký Roudný – Roudno
Rozhledna s dřevěnou konstrukcí, 20 m vysoká, krytá vyhlídková plošina na vrcholu. Výhled na hřeben Hrubého Jeseníku, Nízký Jeseník, Opavsko, Beskydy, Krnovsko.

Přehrada Slezská Harta - Leskovec nad Moravicí
Sypaná hráz budovaná v letech 1987-1997 na řece Moravici slouží kromě zásobování Ostravska vodou také k jako ochrana proti povodním, sportovní rybolov, chov ryb a k rekreaci. Její hráz je vysoká 64,8 m a délka v koruně je 540 m.

Vikštejn - zřicenina hradu – Vítkov
Rozsáhlá zřícenina hradu z 1. poloviny 13. století postavená na strmém břehu řeky Moravice na obranu Opavského knížectví. Po dobytí Matyášem Korvínem v roce 1474, stejně jako po vyhození do povětří císařskými vojsky roku 1648 byl znovu opraven. Jeho konec nastal až během 18. století, od roku 1775 byl v podstatě pustý.

Budišov nad Budišovkou - kamenný most
Most s barokní sochou Jana Nepomuckého, má dva oblouky s plně vyzděným zábradlím.

Vildštejn - zřicenina hradu - Budišov nad Budišovkou
Středověký hrad Vildštejn střežící své okolí ze skalnatého ostrohu býval ve své době (což bylo asi od konce 13. století do století 15.) docela rozsáhlý. Do současné doby se však dochovaly jen staletími a erozí obroušené valy s posledními zbytky zdiva na místě hradeb a nepatrné pozůstatky snad věže a paláce.

Památník 2.světové války – Hrabyně
Expozice chronologicky připomíná válečné dějiny II. sv. války, přibližuje civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců v Polsku, Francii a Velké Británii. Diorama přibližující válečnou scenerii. Symbolický hřbitov se jmény 13 000 sovětských, československých vojáků a civilistů ze severní Moravy a Slezska. Historická bojová technika.