Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Klenčí pod Čerchovem

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Klenčí pod Čerchovem leží v Západních Čechách, západním směrem od města Domažlice. Městečko se rozkládá u východního okraje pohoří Český les, a jak název napovídá, pod vrcholkem hory Čerchov.

TIPY NA VÝLET
Památník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech - pomník spisovatele Jindřicha Šimona Baara stojí na místě zvaném Výhledy.Dílo vytvořil roku 1933 sochař L. Šaloun. Od pomníku je překrásný výhled na celé Chodsko. Na Výhledy vede z Klenčí pod Čerchovem zeleně značená Baarova stezka. Více informací: http://www.klenci.cz/

Domažlice - pohraniční a kdysi též královské město Domažlice se sousedním Chodskem patří k turisticky nejatraktivnějším místěm západních Čech. Více na: http://www.domazlice.info/

Chodský hrad - založení Chodského hradu spadá do období šedesátých let 13. století, tedy do stejné doby kdy dal Přemysl Otakar II. popud k založení města Domažlic. Více na: http://www.muzeum-chodska.com/

Muzeum Jindřicha Šimona Baara - nachází se přímo ve spisovatelově domě. Seznámíte se s Baarovým životem. Více na: http://www.klenci.cz/

Zřícenina hradu Starý Herštejn - hrad vznikl po polovině 13. století, jeho zakladatelem byl zřejmě Protivec z Herštejna. V roce 1328 získal Starý Herštejn rýnský falckrabí Jindřich Bavorský, brzy však hrad ovládal král Jan Lucemburský. Více na: http://www.turistik.cz/

Zřícenina hradu Nový Herštejn - zřícenina hradu leží nedaleko Kdyně. Hrad založil Bušek II. z Velhartic v první polovině 14. století. Více na: http://www.turistik.cz/

Kurzova rozhledna na Čerchově - Čerchov je nejvyšší horou Českého lesa a tak se vybudování rozhledny na jeho vrcholu nabízelo. Ke stavbě první dřevěné rozhledny tak došlo již v roce 1894. Věž byla vysoká 17 metrů a slavnostního otevření se zúčastnilo několik set nadšenců z celého Chodska. Více na: http://www.plzenskykraj.kct.cz/

Klenčí pod Čerchovem - Klenčí byla Chodská osada založená v roce 1325. V druhé polovině 17. století se z osady stalo městečko. Více na: http://www.klenci.cz/

Hrad Rýzmberk - byl založen na vysokém kopci u Kdyně ve 2. polovině 13. století. V r. 1279 je zmiňován jako majetek Děpolta, zakladatele rodu Švihovských z Rýzmberka. Více na: http://www.hrady.cz/

Česká studánka - je silný pramen vytékající na úbocí Myšího vrchu ve výšce 720 metru nad mořem - přítok Teplé Bystřice. Okolí bylo upraveno Klubem českých turistů roku 1901. Více na: http://www.estudanky.cz/

Hrad a zámek Horšovský Týn - v nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn - později Horšovský - jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Více na: http://www.horsovsky-tyn.cz/

Jan Sladký Kozina - jmenoval se Jan Sladký a byl prostým sedlákem v chodské vesnici Újezd. Kozina mu říkali podle statku, na němž hospodařil, nazývaném po dávných majitelích "u Kozinů". Více na: http://www.obecujezd.cz/