Destinace - Cestovní kancelář ATIS a.s.

Kopřivnice

Pobyty Informace

UPŘESNĚNÍ LOKALITY

Tip na výlet

Regionální muzeum v Kopřivnici - Muzeum Fojtství
Nejstarší dochovaná stavba v Kopřivnici. V roce 1789 byla původní dřevěná stavba zbourána a Jakubem Šustalou vystavěno fojtství zděné. Největší stavební úpravy byly provedeny v letech 1985-90 firmou TATRA. Od roku 2005 patří Fojtství městu Kopřivnice.

Technické muzeum Tatra- Kopřivnice
Světově jedinečná sbírka výrobků firmy Tatra, více než stoletá historie vývoje automobilismu.

Bílá hora-rozhledna
V roce 2001 vyrostla na Bílé hoře mezi Štramberkem a Kopřivnicí neobvyklá telekomunikační věž. Její autor našel inspiraci ve struktuře DNA - schodiště rozhledny se podobným způsobem obtáčí kolem betonového sloupu až k terase ve výšce 26 metrů (věž měří celkem 43 metrů), odkud je nádherný výhled na nejvyšší vrcholy Beskyd a Hostýnských vrchů, na Novojičínsko, Oderské vrchy i Ostravskou pánev.

Šostýn-zhřícenina- Kopřivnice
Dochovaný příkop a valy, zbytky hradeb, paláce a věže hradu ze 13. st., založeného hrabětem Jindřichem ze Schornsteina. Zanikl v 15. st. při tažení husitů.

Lašská naučná stezka Kopřivnice
Stezka je 16 km dlouhá a její trasa zahrnuje 16 informačních tabulí, které seznamují s nejatraktivnějšími místy v Kopřivnici a jejím okolí, s místní historií, faunou a flórou

Dětřichovice u Příboru
Hrádek patrně existoval ještě v 15. st. Zbytky hrádku se nacházejí na katastru obce Lubina. Vznik se datuje do přelomu 13. a 14. st. Dochovaly se pouze terénní zbytky hradu.

Jurův Kámen - Štramberk
Lokalita hrádku má zvláštní polohu na hraně kolmého skalnatého srázu. Hrádek tvoří oválný až vejčitý pahorek s rozměry 20 x 16 metrů, který ze tří přístupných stran lemoval asi 10 m široký příkop z části vylámaný ve skále. Na ploše hrádku je umístěn pomník Bedřicha Smetany.

Štramberská Trúba - hrad
Ve 13. století byl hrad majetkem duchovního a rytířského řádu templářů. Po zrušení řádu byl hrad v držení českého krále Jana Lucemburského. Z gotického hradu se dochovaly části hradeb a především kruhovitá věž Trúba. Výhled z věže zpestřují barevná skla v oknech.

Lašská naučná stezka Štramberk
Naučná stezka seznamuje na 11-ti informačních tabulích s místní geologií, botanikou, archeologií, historií, paleontologií a městskou památkovou rezervací. Procházku je vhodné doplnit o návštěvu volně přístupné jeskyně Šipka.

Botanická zahrada a arboretum Štramberk
Botanická zahrada a arboretum se nachází na jižním svahu starého vápencového lomu Dolní Kamenárka. Hlavní část expozice kamenné zahrady tvoří vápnomilná a teplomilná společenstva rostlin štramberského původu. Na dně vznikl unikátní vápencový mokřad. Návštěvníky také jistě zaujme kamenný labyrint s amfiteátrem starého lomu a nově objevené propasťové jeskyně.

Aqua Terra - mini zoo Štramberk
Akvária se stovkami tropických ryb, terarijní zvířata jako jsou např. různé druhy hadů, ještěrů.

Starý Jičín
Starobylý hrad z počátku 13. století přestavěli Žerotínové na renesanční sídlo. Se vznikem zámku v podhradí byl hrad opuštěn a v průběhu 19. se proměnil ve zříceninu. V současné době je hrad částečně opravován.

Pivovar Radegast
Moderní pivovar s velkou kapacitou. Základní kámen položen r. 1966. Moravský pivovar dostal jméno podle mytického boha Radegasta, kterého staroslovanské pohanské kmeny uctívaly jako boha ohně, slunce, sklizně a pohostinnosti.

Radegast- naučná stezka- Trojanovice
Méně náročná naučná stezka vede z Pusteven na Radhosť. Na 9 zastávkách seznámí návštěvníky s kulturními, historickými a přírodovědnými zajímavostmi okolí. Jedna ze zastávek je známá socha pohanského boha Radegasta.

Radhošť - kaple – Trojanovice
Kaple se sousoším věrozvěstů Cyrila a Metoděje postavená v roce 1898 v byzantském slohu, kteří toto místo podle staré pověsti navštívili. Před kaplí stojí bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje od Albína Poláška z roku 1931.

Socha pohanského boha Radegasta
Vytvořena v USA, roku 1931 přivezena z Frenštátu pod Radhoštěm pětispřežím při Slovanské pouti na Radhošť. Dílo sochaře Albína Poláška.

Mlýn Šmajstrla- Frenštát pod Radhoštěm
V mlýně se loupe pohanka již od roku 1861 mechanickým způsobem, při kterém nejsou znehodnocovány vitamíny.

Rodný dům S.Freuda - Příbor
Dům byl zrekonstruován pod dohledem památkové péče a celou svou vnitřní a vnější architekturou se vrací do počátku 2. pol. 19. sto. Rodina Freudova zde obývala horní podlaží. Bohužel nelze dnes s jistotou říci, ve které místnosti se Sigmund Freud narodil.

Rožnov pod Radhoštěm – skanzen- Rožnov pod Radhoštěm
Rozsáhlý areál Valašského muzea v přírodě patří k největším a nejstarším muzeím svého druhé ve střední Evropě. Na velkém prostoru dokumentuje stavby, zvyky a tradice lidové kultury Valašska. Pravidelně se zde koná řada kulturních akcí a slaví se zde tradiční církevní svátky

Jurkovičova rozhledna - Rožnov pod Radhoštěm
Rozhledna postavená podle původních architektových návrhů Dušana Jurkoviče, který ji navrhl již r. 1896. Rozhledna je 32 m vysoká, nejvyšší vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 19 m.

Pustevny- Rožnov pod Radhoštěm
Horské sídlo pojmenované po poustevnících, kteří zde žili a poslední zemřel roku 1874. Nacházejí se zde dřevěné srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizovaným dekorem Maměnka a Libušín, postavené Dušanem Jurkovičem.